ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านรู้สึกอย่างไรกับการใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท จัดงานฉลองความสำเร็จแก้ปัญหาน้ำท่วม?
 
ป้ายโฆษณา
บทที่ 3. คัมภีร์ไทเก็ก (ไท่ จี๋ ฉวนจิง) พิมพ์ อีเมล
บทความ - เคล็ดวิชามวยไทเก็ก
เขียนโดย ปรมาจารย์เตีย ซำ ฮง (จาง ซาน ฟง)   
วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๕:๔๗ น.


บทที่ 3.  คัมภีร์ไทเก็ก (ไท่ จี๋ ฉวนจิง) ของปรมาจารย์ จาง ซาน ฟง
บัญญัติในรัชสมัยของพระเจ้าซ่งฮุ่ยจง

 

       คัมภีร์ไทเก็กที่บัญญัติโดยปรมาจารย์เตียซำฮงนั้นเป็นภาษาจีน ประกอบด้วยตัวอักษร 140 ตัวอักษร เป็นภาษาจีนโบราณในยุคราชวงศ์ซ้อง ดังนั้นความหมายของภาษาในยุคนั้นจึงอาจมีความหมายแตกต่างกับความเข้าใจในภาษายุคปัจจุบัน ซุนผู้นิรนามได้พยายามทุ่มเทแปลคัมภีร์มวยไทเก็ก หรือไท่จี๋ฉวนจิง หรือไทเก็กจินเก็งออกมาเป็นภาคไทยเมื่อหลายปีก่อน 

       ดังนั้นเมื่อจะทำความเข้าใจและศึกษาวิชาไทเก็ก จึงต้องศึกษาจากคัมภีร์หลักที่ปรมาจารย์เตียซำฮงเป็นผู้บัญญัติเป็นเบื้องต้น จากนั้นจึงค่อยพิจารณาทำความเข้าใจแล้วฝึกฝนในการปฏิบัติ ซึ่งมีคำอธิบายและมีผู้รู้มากมายได้ตั้งแต่งคำอธิบายและอบรมสั่งสอนอยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ 

       ในบทที่ 3. นี้จึงเป็นบทที่ว่าด้วยคำแปลคัมภีร์ไทเก็กจินเก็ง หรือไท่จี๋ฉวนจิง ของปรมาจารย์เตียซำฮง ซึ่งซุนผู้นิรนามได้แปลไว้ดังจะนำมาเสนอโดยลำดับดังนี้

 • ในความเคลื่อนไหว ทุกส่วนของร่างกายต้องเบา
  คล่องแคล่ว และร้อยรัดเป็นหนึ่งเดียว

 • พลังลมปราณ ควรถูกกระตุ้น
  จิตวิญญาณ ควรรวมอยู่ภายใน
  ท่าร่าง ๆ ต่าง ๆ อย่าให้ขาดตอน หรือมีช่องโหว่
  ยุบหรือยืน หรือท่วงท่าต่อเนื่อง และไม่ต่อเนื่อง

 • การเคลื่อนไหว ควรหยั่งรากที่เท้า
  ปล่อยผ่านขา ควบคุมด้วยเอว
  และสำแดงผ่านนิ้วมือ 

 • เท้า ขา และเอว ต้องกระทำการเคลื่อนไหวร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง
  เพื่อให้ขณะที่ก้าวไปข้างหน้าหรือข้างหลัง จังหวะและตำแหน่งจะได้ถูกต้อง
  ถ้าจังหวะและตำแหน่งไม่ถูกต้อง ร่างกายจะระส่ำระส่าย
  และต้องค้นหาจุดบกพร่องที่ขาและเอว
  ขึ้นหรือลง หน้าหรือหลัง ซ้ายหรือขวา ล้วนเหมือนกัน 

 • ทั้งหมดล้วนเป็นจิตหยั่งรู้
  ย่อมไม่ใช่สิ่งภายนอก
  ถ้ามีขึ้น ย่อมมีลง
  ถ้ามีขึ้นหน้า ก็มีถอยหลัง
  ถ้ามีซ้ายก็มีขวา
  ถ้าจิตหยั่งรู้ อยากขึ้นบน ในขณะเดียวกัน มันก็ประกอบด้วยความคิดที่จะลงล่าง 

 • หากมีการสลับพลัง ดึงและผลัก
  รากย่อมคลอนแคลน
  และวัตถุนั้นจะล้มลงอย่างรวดเร็ว โดยมิต้องสงสัย 

 • สิ่งที่ไร้ตัวตนและสิ่งที่มีตัวตน ควรจำแนกให้ชัดเจน
  ที่แห่งหนึ่ง มีสิ่งที่ไร้ตัวตน และสิ่งที่มีตัวตน
  ทุกหนทุกแห่ง มีสิ่งที่ไร้ตัวตน และมีรูปแบบของสิ่งที่มีตัวตนอย่างเดียวกัน
  ทุกสัดส่วนของร่างกายร้อยรัดเข้าด้วยกัน โดยไม่ขาดช่วงแม้แต่น้อย 

 • ไทเก็ก (ไท่จี๋ฉวน หรือฉางฉวน) เฉกเช่น แม่น้ำสายใหญ่
  ที่หมุนวนอย่างไม่ขาดสาย

ปิดสกัดปัดป้อง (เผิง)
ฉุดดึงกลับ (หลี่)
เบียดดัน (จี๋)
ผลักออก (อั้น)
ดึง (ไช่)
แยกมือแยกร่าง (เลี๊ยะ)
ศอก (โจ่ว)
ไหล่ (เค่า)
คือ 8 ประตู 8 ลักษณะ (อัฏฐลักษณ์)

 • ก้าวขึ้นหน้า ก้าวถอยหลัง
  มองซ้าย แลขวา
  และดุลยภาพศูนย์กลางคือ 5 ธาตุ
   

 • “เผิง หลี่ จี๋ อั้น” คือ
  สวรรค์ (เฉียน) แผ่นดิน (คุณ)
  ไฟ (หลี) น้ำ (กัน)
  และเป็นทิศหลักทั้ง 4 คือ
  ตะวันออก
  ตะวันตก
  เหนือ
  ใต้ 

 • ไช่ เลี๊ยะ โจ่ว เค่า คือ
  ลม (ซุ่น)
  สายฟ้าร้อง (เจิ้ง)
  ทะเลสาบ (ตุ้ย)
  ภูเขา (เกิน)
  คือทิศเฉียงทั้ง 4 ได้แก่ อาคเนย์ หรดี พายัพ และอีสาน 

 • ก้าวขึ้นหน้า เดินถอยหลัง
  มองซ้าย แลขวา
  ดุลยภาพอยู่ ณ ศูนย์กลาง
  คือธาตุทอง ธาตุไม้ ธาตุน้ำ ธาตุไฟ และธาตุดิน
  รวมกันแล้ว เหล่านี้ประกอบขึ้นเป็น 13 ท่าร่าง 

 • บทเพลง 13 กระบวนท่า หรือ 13 ท่าร่าง คือ
  1. เผิง คือ ปัดป้อง ปิดสกัด
  2. หลี่ คือ ฉุด ดึงกลับ
  3. จี้ คือ เบียด กด
  4. อั้น คือ ผลัก กระแทก
  ทั้ง 4 กระบวนท่านี้รวมเรียกว่าท่าคว้าจับหางนกกระจอก

  5. ไช่ คือ ฉุดลงร่าง
  6. เลียะ คือ แยกฝ่ามือ แยกร่าง
  7. โจ่ว คือ ฟันศอก
  8. โค่ว คือ ไหล่กระแทก
  ทั้ง 4 กระบวนท่านี้เมื่อรวมกับ 4 กระบวนท่าแรก รวมเรียก 8 ประตู หรือ 8 ลักษณะ

  9. เหลียวซ้าย
  10. แลขวา
  11. รุดหน้า
  12. ถอยหลัง
  13. ตั้งมั่นตรงกลาง 

 • กระบวนท่าก้าวเท้า 5 ท่า
  1. หม่าปู้ คือ ยืนนั่งม้า
  2. กงปู้ คือ ยืนคันธนู
  3. ติงปู้ คือ ยืนพักเท้า (เข่าผ่อนคลาย)
  4. ภูปู้ คือ ยืนส้นเท้ากดต่ำ
  5. ชิปู้ คือ ปลายเท้าแตะพื้นเบา ๆ

      เหล่านี้คือคำแปลภาษาไทย โดยซุนผู้นิรนาม จากต้นฉบับภาษาจีนของคัมภีร์ไทเก็กจินเก็ง หรือไท่จี๋ฉวนจิง ของปรมาจารย์เตียซำฮง ซึ่งจักได้พรรณนาต่อไป.

 

 

 

 

 

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙:๕๘ น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License