ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
พระไตรปิฎก ระบบ E-book เสร็จแล้ว พิมพ์ อีเมล
ข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๐๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖:๔๘ น.
 
     นายไพศาล พืชมงคล อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดเผยว่าโครงการจัดทำพระไตรปิฎกในระบบ E-book เสร็จแล้ว โดย 11 เล่มสุดท้าย ได้รับการบริจาคโดยคุณสมศรี ลิมทรง จากนี้ไปคณะทำงานโครงการนี้จะเตรียมงานสมโภชพระไตรปิฎก ในระบบ E-book ต่อไป 
 
 
 

     นายไพศาล พืชมงคล กล่าวว่าคณะกรรมการโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ในระบบ E-book ได้เริ่มดำเนินงานมาเกือบสองปีแล้ว โดยถือฉบับหลวงที่มีการสังคายนาเมื่อครั้งฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เป็นต้นฉบับ และเพื่อให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการโหลดข้อมูล จึงได้จัดแบ่งเล่มใหม่ จากจำนวน 45 เล่มเดิม เป็น 349 เล่ม โดยแบ่งเป็นพระวินัยปิฎก จำนวน 64 เล่ม พระสุตตันตปิฎก จำนวน 189 เล่ม และพระอภิธรรมปิฎก จำนวน 96 เล่ม ซึ่งจะทำให้โหลดข้อมูลได้เร็วและสะดวก โดยในการดำเนินโครงการนี้ได้รับสนับสนุนเงินบริจาคครั้งแรกสุดจากคุณกฤตย์ รัตนรักษ์ และได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคมาโดยลำดับ จนเหลือ 11 เล่มสุดท้าย ปรากฏว่าคุณสมศรี ลิมทรง ได้ทราบความจากเว็บไซต์ จึงได้บริจาคเป็นค่าจัดทำ 11 เล่มสุดท้ายนี้ ในสัปดาห์นี้ โดยจะส่งเงินบริจาคมายังมูลนิธิธรรมนิติ ในสัปดาห์หน้า จึงเป็นอันว่าพระไตรปิฎก ในระบบ E-book เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อย และคาดว่าจะได้จัดทำรายชื่อผู้บริจาคสำหรับ 11 เล่มสุดท้าย ตลอดจนคำอุทิศเสร็จสิ้นในอีก 10 วันข้างหน้า จึงขออนุโมทนาแด่ท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกันทำให้โครงการนี้สำเร็จเรียบร้อย 

     นายไพศาล พืชมงคล กล่าวว่าจากนี้ไปยังมีงานจะต้องทำอีก 3 เรื่อง คือ การจัดงานสมโภชพระไตรปิฎกตามประเพณีการจัดทำพระไตรปิฎกที่มีมาแต่โบราณ การเผยแพร่พระไตรปิฎก ในระบบ E-book ให้แพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก โดยเครือข่าย IT Network เพื่อให้ผู้สนใจหรือผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาทั่วประเทศและทั่วโลกได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และเรื่องที่สาม คณะกรรมการโครงการจะหารือกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะสามารถจัดทำระบบเสียงการอ่านพระไตรปิฎก ลงในพระไตรปิฎกแต่ละเล่ม เพื่อให้สามารถรับฟังเสียงการอ่านพระไตรปิฎกได้ แต่โครงการนี้คงต้องใช้เวลาและเงินทุนอีกไม่น้อย ถ้ามีความคืบหน้าประการใด จะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง.

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖:๕๔ น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License