ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แนะแก้ปัญหาใช้แรงงาน ปลดล็อกอาชีพที่ห้ามทำ พิมพ์ อีเมล
ข่าว - ข่าวเด่น
เขียนโดย ไทยโพสต์ออนไลน์   
วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๓๓ น.

ทีดีอาร์ไอเผยแนวโน้มแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติทั้งเมียนมา ลาว กัมพูชา ขาดนโยบายระยะยาว ด้าน ส.อ.ท.ชี้ 39 อาชีพห้ามต่างด้าวทำล้าสมัย ควรปลดล็อก

 

นายศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยในงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 หัวข้อ "แรงงานข้ามชาติ ช่วยหรือวุ่นวาย" เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า การออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีการจ้างงานในครัวเรือน และสถานประกอบการใกล้พื้นที่ชายแดนที่ใช้แรงงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

ขณะเดียวกันควรมีระบบค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสม ต้นทุนของการใช้แรงงานต่างด้าวของนายจ้างที่ทำถูกต้องตามกฎหมายควรถูกกว่าที่ทำผิดกฎหมาย ซึ่งค่าธรรมเนียมการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถตัดต้นทุนไม่จำเป็นออกจากกระบวนการ มีระบบคุ้มครองแรงงานผ่านระบบประกันสังคม สิทธิประโยชน์ให้มีความเป็นธรรมกับเงินสมทบ การให้นายจ้างมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบมากขึ้น และการใช้แรงงานต่างด้าวควรเป็นทางเลือกสุดท้าย

 

นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า แนวโน้มแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติทั้งเมียนมา ลาว กัมพูชา โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์ปี 2560 มีแรงงานต่างด้าว 3,467,000 คน เนื่องจากไทยไม่มีความคงเส้นคงวาจากนโยบายแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวของรัฐ ทำให้การแก้ปัญหาล้มเหลวสิ้นเชิง

 

"เดี๋ยวรัฐก็เปิดให้จดทะเบียน เดี๋ยวก็ไม่จดทะเบียน ให้เปิดลงทะเบียนทุกปีก็ไม่เปิด สะท้อนระบบการลงทะเบียนล้มเหลว ไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์แรงงานต่างด้าวที่เป็นจริง ขาดนโยบายระยะยาว ไม่มีนโยบายชัดเจนในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การผลิตและบริการ การลงทะเบียนมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป ไม่สะดวก ใช้เวลามากไป กระบวนการยุ่งยาก ระบบการพิสูจน์สัญชาติไม่มีประสิทธิภาพ และมีปัญหาที่ประเทศต้นทาง การกำหนดโควตาแรงงานต่างด้าวยังไม่มีวิธีการที่ชัดเจนและเปิดเผย" นายยงยุทธกล่าว

 

นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกการห้ามต่างด้าวประกอบอาชีพ 10 อาชีพ ซึ่งไม่ได้เป็นการแสดงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ หรือส่งเสริมภูมิปัญญาไทยแต่อย่างใด และไม่ใช้ทักษะฝีมือชั้นสูง จากอาชีพที่สงวนไว้ให้คนไทยทั้งสิ้น 39 อาชีพ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพราะข้อห้ามดังกล่าวประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2522 ซึ่งผ่านมา 38 ปีแล้ว ทำให้ล้าสมัยและกลายเป็นข้อจำกัดของภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานสูงในบางอาชีพ

 

โดย 10 อาชีพที่ขอให้ยกเลิกการห้ามต่างด้าวทำ ประกอบด้วย งานกรรมกร งานกสิกรรม (งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญ งานเฉพาะสาขา หรืองานควบคุมฟาร์ม) งานก่ออิฐ (งานช่างไม้หรืองานก่อสร้าง) งานเจียระไนหรือขัดเพชรหรือพลอย งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม งานทำรองเท้า งานทำหมวก งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย งานเครื่องปั้นดินเผา และงานทำมีด.

 

ที่มา ไทยโพสต์ออนไลน์ 

 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License