ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ปฎิทินแห่งบริบทของการทำงานแห่งดวงดาว พิมพ์ อีเมล
พูดจาภาษาโหร
เขียนโดย SIRI SUK   
วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔:๑๔ น.
 
ปฎิทินแห่งบริบทของการทำงานแห่งดวงดาว
8 มีนาคม 2014 เวลา 12:26 น.
 
          เงื่อนไขแห่งกาละเวลาเป็นปััจจัยแห่งตัวแทนของการทำหน้าที่ในภาคส่วนแห่งความเป็นไปบริบทต่าง ๆ ในทางการเมือง

          บริบทที่ ๑ คือ  การทำงานแห่งดาวจันทร์ 

          เมื่อ ๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๖.๕๔ น.  เกิดปรากฎการณ์ จันทร์ เพ็ญบูรณมี เต็มที่ที่นวางค์แรกแห่งราศีเมษ ( จุดเริ่มต้นแห่งครอบจักรวาล) และเป็นราศีแห่งดวงเมืองสยามประเทศ เกิดเป็นจันทร์เพ๊ญในวรโคตมนวางค์ ( มีพลังยิ่งใหญ่มหาศาล ) และเกิดเป็นชุดดาวตรีโกณใหญ่ ๒ ชุด หรือ ชุดดาวโยค ตั้งแต่ ๖ ดวงทำมุม ๖๐ องศาไล่เรียงเชื่อมโยงกันขึั้้นมาเพื่อเกื้อกูลดวงเมือง ( Grand Sextile ) 

          เนื่องจากดาว Grand  Sextile  ตรีโกณ + โยค + สี่เหลี่ยม มหัศจรรย์ชุดนี้ มีดาวจันทร์ ( ๒) เป็นตัวการการขับเคลื่อน (จันทร์ หมายถึง ประชาชน  ข้าวปลาอาหาร ชาวนา) 

          จึงเกิดปรากฎการณ์ที่มวลมหาประชาชน และชาวนา ออกมาแสดงพลังอำนาจแห่งสิทธิ หน้าที่ ความต้องการที่ถูกต้องชอบธรรม และอธิปไตยของตัวเอง นับเป็นจำนวนล้าน ๆ ฅน อันเป็นปรากฎการณ์ที่น่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดและงดงามบริสุทธิ์ ( ตามสภาพแห่งดาวจันทร์) เท่าที่จะมีปรากฎขึ้นในประเทศนี้ และ บนโลกใบนี้ 

          และ สภาพที่ดาวชุดนี้จะหมดไปก็คือ เกิดดาวชุดใหม่เข้ามาแทนที่ ในวันที่ ๑๕ เมษายนนี้ ( นั้นหมายความว่า  มวลมหาประชาชนจะได้กลับบ้านแล้ว ) 

          บริบทที่ ๒  การทำงานแห่งดา่วอังคาร 

          นับจาก ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๒๑.๐๕ น. เป็นต้นมา 

          ดาว อังคาร ( ลัคนาธิปติ ดาวเจ้าเรือนลัคนา ดาวประจำเมือง ) เคลื่อนเข้าสุ่กันย์ อันเป็นราศี ที่อังคารทีัตำแหน่งเป็นดาวจตุพิศ  พิทักษ์ดวงเมือง ได้ขยับตัวออกเป็นปกป้องประเทศและมวลมหาประชาชน อย่างกึ่งลับกึ่งเปิดเผย ( ตามสภาพแห่งดาวพุธเจ้าเรือน ) จนเป็นที่ประจักษ์กันทั่วไปในเรื่องการคุ้มปวงมหาชนทั้งหลาย ตั้งแต่ที่มหาลัยรามคำแหงเป็นต้นมา และทุก ๆ เหตุการณ์ ที่ปวงมหาชนถูกลอบทำร้ายต่าง ๆ   

          จนถึงวันที่ ๔ กุมาพันธ์ ๒๕๕๗  เป็นต้นมา ดาวอังคารจรเข้าที่ราศีตุลย์ จึงเกิดปรากฎการณ์ที่ดาวอังคารแสดงบทบาทอย่างเปิดเผยมากขึ้น ทั้งในด้านกายภาค และ การปฎิบัติการกดดันต่าง ๆ 

          ( อังคารยังต้องทำหน้าที่ไปจนกว่าจะล่วงพ้นวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ นี้ไปแล้ว ) 

          บริบทประการที่ ๓ 

          คือ บริบทแห่งดาวพฤหัสบดี ( ดาวแห่งกระบวนการยุติธรรม  ความถูกต้อง ความดีงาม ความเจริญ ความสุข ) 

          ดาว พฤหัสบดี ได้ตำแหน่งที่เรียกว่า เป็นปรเกษตร( ประ)  มาตั้งแต่ได้ยุรยาตราเข้าราศัเมถุนเรือนแห่งดาวพุธ ( เอกสาร หลักฐาน ข้อมูล การกระทำ ฯ ) มาตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

          ดาวพฤหัสบดี ณ.ราศีนี้ ท่านว่า เฉิ่ยยชาเชื่องช้ายิ่ง แทบจะไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจพระเดชพระคุณชาวประชาเท่าใดนัก 

          และ ยิ่งดาวพฤหัสบดีท่านเกิดพักร ( ถอยหลัง )ตั้งแต่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มาจนถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ นี้    ที่ท่าในการทำงานของดาวพฤหัสบดีก็ยิ่งดูไร้ความหวังในสายตาแห่งมวลประชาชนมหาชน  

          แต่เมื่อกาละเวลามาถึง ณ. วันที่ ๑๐ ถึง ๑๒  มีนาคม ๒๕๕๗ นี้เป็นต้นไป 

          ดาว พฤหัสบดีจะ ได้ชุดตรีโกณใหญ่ จาก ดาวจันทร์ที่จะมากุมและกำลังให้ (๕ ) + ชุด ดาวอาทิตย์ + ดาวพุธ ( เจ้าเรือนที่ดาวพฤหัสดีสถิตอยู่ ) และ  ชุด ดาวอังคาร + ราหู + เสาร์  และยังได้ชุดกำลังพิฆาตจากดาวพลูโต ( ยมเทพ ผู้พิพากษาแห่งกฎแห่งกรรมยุติธรรมและเฉียบขาด ) +  ดาวมฤตยู ( เทพเจ้าแห่งความทำลายให้ย่อยยับไปอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ) 

          ซึ่ง พลูโต  เล็งส่งมายังดาวพฤหัสบดีอย่างเต็มที่ ๑๐๐ % เต็ม และ มฤตยู ก็ทำมุมฉากไปยังพฤหัสบดี และ พลูโต 
และทั้งสองดาว อยู่อาศัยในเรื่องแห่งพฤหัสบดีเจ้าเรือนนั้นด้วย 

          เกิดเป็นขุดดาวที่ เวหา ตั้งให้ว่า  " ศรศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง ๓ ดอก " 

          ที่จะพิฆาตปกอกยักษียักษานัีงมารแห่งแผ่นดินให้ตกจากนภากาศในภายในปลายเดือนมีนาคม ต้นเดือนเมษายนนี้ 

และจะขยี้ระบบทุนนิยมสามานย์และสมุนหมู่มวลมารขั้ข้าทั้งหลายให้หมดกำลังไปในปลายเดือนเมษายนต้นเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้.แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔:๓๐ น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License