ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
“ไพศาล” เตือน ให้ระวังการเพิ่มวันหยุดราชการ กระทบภาคผลิตและภาคบริการอื่น พิมพ์ อีเมล
ข่าว - วิพากษ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วันจันทร์ที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๒๑ น.

     นายไพศาล พืชมงคล อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนเมื่อเช้าวันนี้ แสดงความเป็นห่วงการเพิ่มวันหยุดราชการที่ส่อแนวโน้มกำลังจะมากเกินไป

     เพราะมุ่งเน้นภาคการท่องเที่ยว แต่จะกระทบภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคบริการอื่นด้วย 

 


     นายไพศาล พืชมงคล กล่าวว่าประเทศไทยมีวันหยุดตามประเพณี 14 วันตามที่กฎหมายแรงงานบัญญัติไว้ นอกจากนั้นกฎหมายยังอนุญาตให้ลาป่วย ลาบวช ลาคลอด และลากิจ รวมแล้วกว่า 100 วัน ในแต่ละปี และระยะหลังนี้มีภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั่วโลก จึงพยายามที่จะส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงมีการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มขึ้นหลายครั้ง ทำให้วันหยุดเพิ่มมากขึ้นจนน่าห่วง 

     นายไพศาล พืชมงคล กล่าวว่าการคำนึงถึงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวนั้นก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง แต่ถ้ามากเกินไปก็ไม่ดี เหมือนกับการดื่มน้ำ แม้มีประโยชน์แต่ถ้าดื่มน้ำมากเกินไปก็อาจถึงตายได้ กรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน หากมีวันหยุดมากเกินไปก็จะกระทบภาคการผลิต ไม่ว่าโรงงานอุตสาหกรรมและการผลิตอื่น ๆ ก็จะต้องหยุดตามไปด้วย นอกจากนั้น ยังกระทบภาคบริการอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาล และการให้บริการอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยว ก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย เหตุนี้หากมุ่งส่งเสริมด้านใดด้านหนึ่ง แต่ระมัดระวังผลกระทบด้านอื่นไม่เพียงพอก็อาจเกิดโทษได้ โดยเฉพาะในบางไตรมาสเป็นห้วงเวลาของการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับเทศกาลต่าง ๆ หากมีวันหยุดมากเกินไป ผู้เกี่ยวข้องจะได้รับความเสียหาย จึงควรต้องระมัดระวัง.

 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License