ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ปีใหม่ไทยจะก้าวไกลกว่าเก่า ถ้า... พิมพ์ อีเมล
บทความ - มุมกวี
เขียนโดย สไมย์ จำปาแพง   
วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๔๙ น.
 
ปีใหม่ไทยจะก้าวไกลกว่าเก่า ถ้า...
 
     (๑) ปีใหม่ไกลกว่าก้าวหน่อยเทอญ

ยำย่ำย้ำช้าเกิน

กล่าวแล้ว
ไทยจักเห็จหาญเหินเจริญรุ่ง เรืองเอย
หากศาสน์สะอาดแผ้วผ่องหล้าพาไสว
     (๒) ไทยมีอำนาจแท้คือพุทธ
อธิปไตยแลวิมุตติวิสุทธิ์ล้ำ
ศาสดาตรัสชัดสุดวิเศษยิ่ง จริงเฮย
โลกุตระจะช่วยค้ำ ชาติไว้ไทยคง
     (๓)  แต่ไทยหลง "โลก" แล้วเลอะ "ธรรม"

จึงต่ำสองเหตุทำ

ทบซ้ำ
ธรรมและโลกขยี้ขยำ ขย้ำหนัก
จี่งยากลำบากล้ำทุกข์ท้นทับถม
     (๔)  จมเจ็บจนสุดแล้วขุกเข็ญ
สองอำนาจชั่วเป็นเหตุร้าย
ไทยเสื่อมสุดลำเค็ญยิ่งยวด
เพราะชั่วสองเปื้อนป้าย

บิดเบี้ยวทุกกรรม

     (๕)  จึงจำแก้ทั้ง "โลก"ทั้ง "ศาสน์"
สองชั่วนี้แหละฉลาดเฉกแท้
ฉลาดชั่ว (เฉก) ช่วยเชือดชาติหายนะ มานา
ปีใหม่ใครช่วยแก้ทวิได้ไทยเจริญ
     (๖)  เชิญช่วยกันทุกผู้คนไทย
สร้างรัฏฐาธิปไตยวิศิษฎ์นี้
เศรษฐกิจและจิตใจไทยจัก รุ่งเลย

แปดสิบสามปีชี้

ชาติแพ้โจรสอง
     (๗)  ทุกข์ของกายจิตนั้นครบเข็ญ
เพราะอวิชชาเป็นเหตุแท้
ถ้าไทยตื่นตัวเห็นทางรอด สัมมารา
"สองชั่ว" คือจุดแก้เหตุให้ไปนิพพาน.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "สไมย์ จำปาแพง"
                                                                                                                                                            ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License