ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
"แสงอรุณ ๗" เพชรพุทธ พิมพ์ อีเมล
บทความ - มุมกวี
เขียนโดย สไมย์ จำปาแพง   
วันจันทร์ที่ ๐๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑:๒๗ น.
 
"แสงอรุณ ๗" เพชรพุทธ
     (๑) เพชรผ่องพุทธผุดขึ้น ในใคร 
"ทางเอก" ใน พุทธแท้ 
มรรคแปดพุทธเจ้าไข ตามลำดับ 
 ต้องพบ "แสงอรุณ" แล้ ก่อนได้ "มรรค" ธรรม

     (๒) จำไว้เลยจักแก้

ปัญหา
แก้ที่ "คน" ขุดสา- ระซ้อน
แก้อื่นเปล่าตายพา พันยุ่ง เหยิงเฮย
แก้กฎแก้เกณฑ์ย้อน ยอกย้ำเวียนวน
     (๓)  แก้ "คน" ให้เสร็จด้วย เพชรพุทธ
เริ่ม "เจ็ดมิติ" จุด แรกแล้
จึ่งจักวิเศษสุด ครบสรรพ
หากผิดพุทธพจน์แก้ บ่ได้จริงจริง
     (๔) หนึ่งอิงมวล "มิตร" แท้ บัณฑิต
มิตรซื่อมือสุจริต ร่วมล้อม
สอง "ศีล" ต้องยึดติด ปฏิบัติ จริงเลย
"ฉันทะ" คือสามพร้อม ส่งให้ประลุผล
      (๕) สี่ "ตัวตน" (อัตตา) ที่ต้อง ศึกษา
ห้า "ทิฏฐิ" ประธานพา สำเร็จได้
และหก "อัปปมา- ทะ" สุด สำคัญแล
"ทำจิตในจิต" (มนสิกโรติ) ไซร้ เจ็ดแจ้ง "แสงอรุณ"
    (๖) คุณค่าพุทธสุดฟ้า โลกุตระ
ยอดศาสตร์ยอดศิลปะ วิศิษฏ์สร้าง
ต้องครบเจ็ดลักษณะ ตามพุทธ พจน์แฮ
หากมิได้ดังอ้าง สูตรนี้เสียของ
      (๗) มองหมายว่าจักได้ ทางเอก (มรรคองค์ ๘)
ตั้งแต่เริ่มปัจเจก คลาดแคล้ว
"แสงอรุณเจ็ด" ไม่เสก- สวรรค์ใส่ ตนก่อน
"มรรคแปด" จึงแห้งแห้ว หมดสิ้นสูญหวัง
      (๘) ระวังงานชาติต้อง ชัดเจน
หาไม่เวรผูกเวร ไป่แล้ว
อย่ามุ่นแต่กฎเกณฑ์ กันหนัก อยู่เลย
"อรุณเจ็ด" เพชรพุทธแพร้ว

รีบสร้างใส่คน.

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "สไมย์ จำปาแพง"
                                                                                                                                                     ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๐๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖:๐๐ น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License