ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ประเทศไทยจะไปทางไหนกัน พิมพ์ อีเมล
บทความ - ประเทศไทยจะไปทางไหนกัน
เขียนโดย ไพศาล พืชมงคล   
วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๔:๑๒ น.
Article Index
ประเทศไทยจะไปทางไหนกัน
บทนำ
วิสัยทัศน์ 2560
WTO สัญญาเบาริ่งแห่งศตวรรษใหม่
ทุกหน้า

      เมื่อร้อยกว่าปีก่อน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้เป็นบิดาแห่งการปฏิรูปประเทศไทยได้ทรงชี้แนวทางพัฒนาประเทศไทยไว้โดยสอดคล้องกับความเป็นจริงของประเทศไทยว่า จะเดินหนทางเกษตรธรรมชาติไม่ได้ เพราะจะทำให้ยากจน ขาดแคลน และล้าหลัง ในขณะเดียวกัน ก็จะเดินหนทางอุตสาหกรรมไม่ได้ เพราะประเทศไทยไม่มีปัจจัยการผลิต ทุน เทคโนโลยี และตลาด โดยทรงชี้ว่าทิศทางพัฒนาประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศเกษตรอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมที่แปรรูปผลิตผลเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว เป็นผลให้สยามยุคนั้นเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่ง 

      แนวทางดังกล่าวถูกเลิกล้มไปนับแต่มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เป็นต้นมา วันเวลาผ่านไปร่วม 50 ปี ของการใช้แผนนี้ เป็นผลให้ประเทศไทยลำบากยากจน สังคมไทยเสื่อมสลาย 

      ดังนั้นสิริอัญญาจึงได้เขียนบทความชุดนี้ขึ้น โดยมีความมุ่งหมายที่จะสืบสานพระบรมราโชบายของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ที่ทรงชี้ทิศนำทางพัฒนาประเทศไทยไว้แล้ว เพื่อฟื้นคืนความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง.แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๐๙ น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License