ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
รุ่งอรุณแห่งศตวรรษที่ 21 พิมพ์ อีเมล
บทความ - รุ่งอรุณแห่งศตวรรษที่ 21
เขียนโดย สิริอัญญา   
วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๔:๒๑ น.
Article Index
รุ่งอรุณแห่งศตวรรษที่ 21
คำนำ
บทความเรื่องอัสดงแห่งศตวรรษที่20
บทความเรื่องรุ่งอรุณแห่งศตวรรษที่21
ทุกหน้า


      งานเขียนชิ้นนี้ สิริอัญญาได้เขียนขึ้น ณ รอยต่อของศตวรรษที่ 20 กับศตวรรษที่ 21 ซึ่งขณะนั้นสังคมไทยกำลังคาดการณ์ถึงแนวโน้มในศตวรรษที่ 21 กันอย่างครึกโครม งานชิ้นนี้ประกอบขึ้นจากงานเขียน 2 เรื่อง คือ “อัสดงแห่งศตวรรษที่ 20” ซึ่งได้สรุปเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติในศตวรรษที่ผ่านมา และ “รุ่งอรุณแห่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งได้คาดการณ์ถึงสถานการณ์และแนวโน้มต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21

      งานเขียนชิ้นนี้ สิริอัญญาได้บรรจงเขียนด้วยภาษาไทยที่สละสลวยและงดงาม แต่แฝงไว้ด้วยหลักธรรมคำสอนอันลึกซึ้ง คือหลักสุญญะตาและหลักพระไตรลักษณ์ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาอย่างกลมกลืนยิ่ง ทั้งได้พรรณนาถึงความสำคัญและความยิ่งใหญ่ ตลอดจนความเที่ยงธรรมแห่งกาลเวลาไว้อย่างพิสดารด้วย.แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๐๕ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๒:๑๙ น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License