ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ยุทธศาสตร์รถไฟ พิมพ์ อีเมล
บทความ - ยุทธศาสตร์รถไฟ
เขียนโดย กองบรรณาธิการ   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๕:๔๔ น.
Article Index
ยุทธศาสตร์รถไฟ
ยุทธศาสตร์รถไฟ…ปรับยุทธศาสตร์ประเทศ
ยุทธศาสตร์พัฒนาสองข้างทางรถไฟ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการรถไฟไทย
ทุกหน้า
     งานเขียนชิ้นนี้มุ่งหมายรณรงค์เพื่อให้ฟื้นพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงกำหนดให้การคมนาคมทางบกของประเทศใช้รถไฟเป็นหลัก กลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง แทนยุทธศาสตร์รถยนต์ ที่ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีรายจ่ายค่าน้ำมันสูงที่สุดเป็นลำดับหนึ่งของประเทศ และประชาชนต้องเป็นหนี้เป็นสินเพื่อซื้อหารถยนต์เป็นจำนวนมหาศาล ทั้งทางราชการก็ต้องสร้างถนนหนทางด้วยงบประมาณมหาศาล เป็นต้นเหตุสำคัญของความยากจนของประเทศ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 บท ดังที่นำมาเสนอไว้ต่อไปนี้.แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐:๔๙ น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License