ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ปรัชญาแผ่นดิน
au.jpg

    หนังสือเรื่อง “ปรัชญาแผ่นดิน” นี้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีดำริให้รวบรวมขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักในการบริหารบ้านเมือง ประกอบด้วยเนื้อความ 6 บท รวม 80 หน้า คือ ปรัชญาประมุขบริหารราชการ, ปรัชญาการปกครอง, ปรัชญาสังคม, อภิปรัชญา, ปรัชญาชีวิต และบทสรุป โดยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้เขียนอารัมภบทสำหรับหนังสือนี้ด้วยตนเองว่า

      “ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเรื่องของถิ่นกำเนิดที่ดำรงอยู่ ด้วยหยาดเหงื่อ ชีวิต และสัจจธรรม ไม่อาจเข้าครอบครองได้ด้วยความรุนแรงโดยปราศจากสติและความยั้งคิด ไม่อาจยึดถือเป็นของส่วนตัวได้ ผู้ที่ใช้ความรุนแรงโดยปราศจากแนวทางจะต้องพ่ายแพ้ ผู้ที่ยึดถือเป็นส่วนตัวจะต้องสูญเสียอำนาจ เพราะอำนาจเป็นธรรม คือ อธิปไตยของปวงชน อันเป็นสัจจธรรมโดยแท้ที่บัณฑิตพึงทำให้บังเกิดขึ้น เพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสันติสุขของราษฎร”

      ในเทศกาลปีใหม่ 2552 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้มอบหนังสือ “ปรัชญาแผ่นดิน” ให้แก่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะนายทหารและบุคคลสำคัญของประเทศ ที่เข้าอวยพร ณ บ้านพักสี่เสาเทเวศร์ จึงทำให้เกิดความสนใจอย่างกว้างขวาง

      กองบรรณาธิการจึงได้ขออนุญาตนำ “ปรัชญาแผ่นดิน” มาลงในเว็บไซต์นี้เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจ เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราษฎร ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ในการปกครองหรือในการบริหารของทั้งภาครัฐและเอกชนสืบไป.

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ปรัชญาแผ่นดิน กองบรรณาธิการ 23708
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License