ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
บทความ
 • เก็บตกจาก Fw:Mail   ( 107 รายการ )
 • สารเสวนา : ท่านจันทร์ -ไพศาล   ( 17 รายการ )
 • ร่วมสิกขา   ( 25 รายการ )
 • ว่าด้วยเรื่อง "ฅน" (ฉบับภูมิปัญญาตะวันออก)   ( 19 รายการ )
              ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่กระแสทุนนิยมและวัฒนธรรมทุนนิยมไหลบ่าท่วมทับประเทศของเรานั้น ผู้บริหารและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างพากันนิยมยกย่องและเห่อเหิมวิทยาการทางตะวันตกกันอย่างอึกทึกครึกโครม ด้วยความสำคัญผิดคิดว่าเป็นสิ่งใหม่ เป็นวิทยาการใหม่ และมีความถูกต้องเที่ยงแท้แน่นอน โดยหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วภูมิปัญญาเรื่องบริหารและจัดการเกี่ยวกับคนนั้น ปราชญ์ทางตะวันออกของเราต่างได้ศึกษาและสรุปเป็นวิทยาการมานานนักหนานับพัน ๆ ปีแล้ว ทั้ง ๆ ที่ในยุคนั้นโลกตะวันตกยังคงป่าเถื่อนและยังไม่รู้จักการบริหารจัดการใด ๆ เลยด้วยซ้ำไป 

              กองบรรณาธิการหนังสือ Human Resources ของเครือธรรมนิติได้ร้องขอให้คุณไพศาล พืชมงคล ช่วยเขียนเรื่องนี้ขึ้น เพื่อบรรณาการแก่สมาชิกของหนังสือดังกล่าว ภายใต้ชื่อเรื่องว่า “ว่าด้วยเรื่อง “ฅน” ฉบับภูมิปัญญาตะวันออก”

              ดังนั้นคุณไพศาล พืชมงคล จึงได้เขียนเรื่องนี้ขึ้นเป็นตอน ๆ ตามความสะดวกและเวลาที่อำนวยให้ และนำลงพิมพ์ในหนังสือดังกล่าวเป็นลำดับมา และยังคงเขียนต่อไปจนกว่าจะเห็นว่าสมควรแก่เรื่องแล้ว ดังที่ได้นำมาเสนอไว้ ด้วยความหวังว่าจักอำนวยประโยชน์ให้แก่การบริหารจัดการงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์สืบไป.
 • ศิษย์สมเด็จ   ( 72 รายการ )

              เรื่องจริง...ประสบการณ์อันมหัศจรรย์ที่ได้เข้ามาอยู่วัดระฆัง

             "ศิษย์สมเด็จ" เป็นเรื่องราวชีวิตจริงของเด็กหนุ่มจากภาคใต้ จังหวัดสงขลา ด้วยดวงชะตาชักนำเข้ามาเป็นศิษย์วัดระฆังตั้งแต่อายุ 15-16 ปี จึงได้พบกับอิทธิบารมีของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี อย่างอัศจรรย์ยิ่งนัก

            เรื่องราวของศิษย์สมเด็จนี้เป็นเรื่องราวทำนองธรรมนิทาน คือเป็นการเล่านิทานอิงธรรมะโดยอาศัยเค้าโครงเรื่องจากชีวิตจริงของคนๆ หนึ่งที่เดินทางออกจากบ้านเดิมในชนบทห่างไกลและทุรกันดาร ที่ไม่มีแม้แต่กระแสไฟฟ้า ตู้เย็น หรือรถยนต์ แม้กระทั่งรถจักรยาน บากบั่นมุ่งหน้าแสวงหาการศึกษาในเมืองหลวง โดยไร้ญาติขาดมิตร ซึ่งยุคนั้นย่อมจำเป็นอยู่เองที่ต้องพึ่งพาอาศัยวัด อาศัยข้าวก้นบาตรพระ ซึ่งลีลาชีวิตเช่นนี้แทบจะหาได้ยากแล้วในยุคโลกาภิวัฒน์

 • สามก๊ก ฉบับ คนขายชาติ   ( 659 รายการ )

   


  “วันหนึ่งผมเคยลองสอบถามว่ากลอุบายในสามก๊กฉบับคนขายชาตินี้มีประมาณเท่าใด ก็ได้รับคำตอบว่ามีประมาณ 150 เรื่อง ผมก็ถามต่อไปว่าสุดยอดอุบายในทางการทหารคืออะไร ก็ได้รับคำตอบว่าคือหนี ผมจึงถามต่อไปอีกว่าสุดยอดอุบายในทางการเมืองคืออะไร เรืองวิทยาคมก็ตอบผมว่าคือใช้คู่แข่งทำลายคู่แข่ง”


                                       พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
                                           อดีตนายกรัฐมนตรี 
                  อดีตผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุด

  …อาจกล่าวได้ว่าหนังสือสามก๊กเพียบพร้อมไปด้วยศาสตร์ต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ ไม่เว้นแม้แต่ไสยศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท่านผู้อ่านจะสนใจในศาสตร์ใดเท่านั้นเอง

                                             พลเอก พัฒน์ อัคนิบุตร
                                       อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด


   


  “… สามก๊กฉบับคนขายชาติ ที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ เรืองวิทยาคมได้ประพันธ์ขึ้นใหม่ โดยยึดเค้าโครงเรื่องของสามก๊กหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยาพระคลัง (หน) หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ฉบับแปลภาษาอังกฤษ รวมทั้งต้นฉบับเดิมจากประเทศจีน แล้วก็สอดแทรกศาสตร์ต่างๆ ซึ่งคนเขียนสามก๊กรุ่นแรก ๆ ไม่ได้ใส่ไว้ ทำให้สนุกสนาน น่าอ่าน กลายเป็นหนังสือที่ชุมนุมสรรพศาสตร์ไว้อย่างครบครัน” 
                                   

                                                สนธิ ลิ้มทองกุล 

 • อายุวัฒนะ   ( 30 รายการ )

         หนังสืออายุวัฒนะที่กำลังอยู่ในมือของท่านขณะนี้เป็นฉบับที่จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ ๒๖ หลังจากฉบับที่จัดพิมพ์ครั้งที่ ๒๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่มได้หมดลง


         หนังสืออายุวัฒนะได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกจำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ นับถึงขณะนี้เป็นเวลา ๑๑ ปี มีจำนวนพิมพ์แล้ว ๒๕ ครั้ง เป็นจำนวนหนังสือหลายหมื่นเล่ม และได้แพร่กระจายขยายไปอย่างกว้างขวาง แม้เมื่อฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒๕ หมดลง ก็ยังมีความต้องการต่อเนื่องเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ย่อมสะท้อนให้เห็นความจริงอยู่ในตัวเองว่าหนังสือนี้ยังเป็นที่ต้องการของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และยังคงเป็นประโยชน์ต่อชนหมู่มากอยู่เหมือนเดิม


         และย่อมแสดงว่ายิ่งบ้านเมืองพัฒนา และมีความสับสนวุ่นวายมากขึ้น มีสภาพต่าง ๆ ที่เป็นพิษเป็นภัยมากขึ้น คุกคามต่อสุขภาพอนามัยมากขึ้น คนทั้งหลายก็ได้เห็นถึงความสำคัญของการมีอายุที่ยืนยาว มีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยวิถีทางแห่งธรรมชาติมากขึ้น และเห็นโทษภัยของการนำเอาสารเคมีชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เข้าสู่ร่างกายมากขึ้น


         นั่นแสดงให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ในการดำรงรักษาสุขภาพอนามัยให้เป็นปกติยาวนานโดยวิถีทางแห่งธรรมชาติกำลังส่งผลที่เป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายชัดเจนยิ่งขึ้นทุกที จึงต้องขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้กรุณามีน้ำใจศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินสมทบการจัดพิมพ์ต่อเนื่องมาเป็นเวลาถึง ๑๑ ปี ทำให้ในทุกวันนี้ผู้พิมพ์ไม่ต้องควักกระเป๋าหรือทุนรอนส่วนตัวในการจัดพิมพ์อีกแล้ว


         จึงขอท่านทั้งหลายที่ได้เห็นได้อ่านหนังสืออายุวัฒนะนี้ จงมีกุศลเจตนาอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาค ซึ่งได้นำนามของท่านลงพิมพ์ไว้ในหนังสือนี้แล้ว และหวังว่าหนังสืออายุวัฒนะจะอำนวยประโยชน์สุขแก่ท่านทั้งหลายดังที่ได้เป็นมาแล้วสืบไป.

   

  นายไพศาล พืชมงคล
  ๔ กันยายน ๒๕๕๖

   

 • อาหาเรปฎิกูลสัญญา กรรมฐานที่ง่ายแต่ได้ผลมาก   ( 1 Article )

            ชีวิตคนเรานี้เกิดมาแล้วล้วนแบกของหนักด้วยกันทุกคน เพราะใจไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกู ของกู นั่นเพราะขาดความเข้าใจในความจริงที่สรรพสิ่งไม่ใช่ของใคร มีขึ้นแล้ว ตั้งอยู่ และดับไป ไม่มีอะไรจีรังยั่งยื่นเที่ยงแท้ วิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจความจริงเช่นนี้ได้ดีได้ง่ายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลามากก็คือความเข้าใจเรื่อง "อาหาเรปฏิกูลสัญญา" ซึ่งแปลตรงตัวว่า ความทรงจำกำหนดหมายในความน่าเกลียดหรือความเป็นปฏิกูลของอาหาร

 • พลังเอกธาตุ   ( 1 Article )
            งานเขียนชิ้นนี้ สิริอัญญาได้เขียนจากบันทึกคำบอกเล่าของแพทย์ทหารของกองทัพปลดแอกจีน ซึ่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีนได้ส่งมารักษาพยาบาลพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เมื่อครั้งที่เส้นเลือดตีบหลังจากการไปปราศรัยในภาคอีสาน

             หลังจากให้การรักษาด้วยกำลังภายในแล้ว ก็ได้แนะนำวิธีฝึกปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งเนื้อหามีผลต่อการออกกำลังกายของอวัยวะหลัก 5 ชนิดของร่างกาย คือ หัวใจ ปอด ตับ ไต และม้าม ผนึกกับลมปราณและจิตให้เป็นเอกภาพ จึงได้ชื่อว่าเป็นพลังเอกธาตุ.
 • ใครเป็นโรคตับ...เชิญทางนี้   ( 1 Article )
 • เคล็ดวิชาเคลือนขยายเส็นเอ็น   ( 1 Article )
 • วิมุตตะมิติ - มหัศจรรย์แห่งโลกภายใน   ( 85 รายการ )
              มนุษย์ทุกวันนี้รู้จักกันก็แต่มิติทางฟิสิกส์และมิติแห่งเวลาเพียง 2 มิติใหญ่นี้เท่านั้น แต่ยังมีอีกมิติหนึ่งซึ่งทุกวันนี้แทบไม่มีใครรู้จัก แต่พระพุทธองค์ทรงแนะนำสั่งสอนไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว นั่นคือวิมุตตะมิติ ทำให้ปุถุชนสามารถถึงซึ่งความรู้อันยิ่งและหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง 

              วิมุตตะมิติ มหัศจรรย์แห่งโลกภายใน โดยสิริอัญญา เป็นงานเขียนเกี่ยวกับแบบแผนวิธีปฏิบัติในการฝึกฝนอบรมจิต ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน อย่างเป็นระบบ และอย่างสมบูรณ์ มีอยู่ 36 วิธี ที่ผู้สนใจสามารถเลือกฝึกฝนปฏิบัติได้ตามอัธยาศัยแห่งตนเพื่อถึงซึ่งวิมุตตะมิติ มีเนื้อความทั้งสิ้น 80 ตอน 

              สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงตรวจต้นฉบับก่อนการจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 แล้วทรงอนุโมทนา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือดังกล่าว เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา.
 • จิตจรจัด   ( 1 Article )
        งานเขียนชิ้นนี้เรียบเรียงขึ้นจากคำบรรยายธรรมของนายไพศาล พืชมงคล ที่ได้บรรยายธรรมแก่เพื่อนพุทธศาสนิกชน ณ ป่าไผ่ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อต้นปี 2550

        แนะนำให้คนเรารู้จักและเข้าถึงอาคารอันเป็นที่พักอาศัยของจิต หรือที่เรียกว่าวิหารธรรม เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของชีวิต เช่นเดียวกับที่ร่างกายต้องการอาคารที่พักอาศัย มิฉะนั้นก็จะมีสภาพเป็นจิตจรจัด มีความเดือดร้อนและเสี่ยงอันตรายยิ่ง.
 • ประทีปธรรม   ( 23 รายการ )

            งานเขียนเรื่องนี้ได้รวบรวมเอาบทความเกี่ยวกับวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งอาจจะแตกต่างจากที่คุ้นเคยกันมาแต่ก่อน แต่ก็หมายที่จะแสดงความอันปรากฎในพระไตรปิฎกและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในระยะหลังๆ ซึ่งจะเป็นแง่มุมที่ทำให้เกิดประกายความคิดและปัญญาอันจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนพุทธศาสนิกชน

  พระพุทธศาสนาของเรานั้นเป็นศาสนาของผู้มีความฉลาด ดังนั้นบรรดาพระธรรมคำสอนของผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่กลัวการพิสูจน์ ไม่ว่าจากใครไหนก็ตาม และไม่ว่าในกาลไหนๆก็ตาม เป็นความจริงที่ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา และสามารถสัมผัสได้ด้วยการปฏิบัติด้วยตนเอง ผู้ปฏิบัติย่อมสามารถลิ้มชิมรสของพระธรรมได้เสมอกัน ไม่เลือกชั้น วรรณะ เพศ วัย และฐานะใดๆ

   

 • รุ่งอรุณแห่งศตวรรษที่ 21   ( 1 Article )

  "รุ่งอรุณแห่งศตวรรษที่ 21" ได้พรรณนาในเชิงคาดคะเนสถานการณ์ของโลกและมนุษยชาติที่จะเป็นไปในศตวรรษที่ 21

  ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะพรรณนาความด้วยภาษาที่สละสลวยและมีเนื้อหาใจความที่ละเอียดอ่อน ประณีต ลึกซึ้ง เพื่อชี้และแสดงให้เห็นว่าในยามที่กระแสนิยมตะวันตกกระพือโหมปกคลุมตะวันออกนั้น ภาษาไทยของเราก็ยังคงมีความสละสลวย งดงาม และกินความลึกวึ้ง เป็นวัฒนธรรมและอารยธรรมสำคัญของชาติที่คนไทยควรจะได้ตระหนักและยึดถือเพื่อความดำรงคงอยู่และความยิ่งใหญ่ของชาติสืบไป

  อีกอย่างหนึ่ง ผู้เขียนต้องการที่จะแสดงธรรมอันเป็นไปตามธรรมชาติ แต่มีความลึกซึ้งสูงส่งยิ่งนัก นั่นคือการพรรณนาถึงความเป็นไปและอานุภาพอันยิ่งใหญ่ของกาลเวลาอันพิสูจน์สัจธรรมในพระพุทธศาสนา โดยได้แสดงหลักสุญญะตาและกฎแห่งพระไตรลักษณ์ไว้อย่างกลมกลืนอย่างยิ่ง

 • ประเทศไทยจะไปทางไหนกัน   ( 1 Article )
  เป็นเวลาเกือบ 40 ปีแล้วที่มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็คือ ได้เปลี่ยนทิศทางพัฒนาประเทศที่เดินมาแต่ประวัติศาสตร์ของชาติไทย จากหนทางเกษตรกรรมเป็นหนทางอุตสาหกรรม

  ขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาของการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งจะเป็นแม่บทให้แก่รัฐบาลนำไปบริหารบ้านเมืองต่อไป ดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การออกความคิดเห็นว่าเราจะพัฒนาประเทศไปทางไหนกัน
 • พูดจาภาษาโหร   ( 109 รายการ )

 • ปรัชญาแผ่นดิน   ( 1 Article )

      หนังสือเรื่อง “ปรัชญาแผ่นดิน” นี้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีดำริให้รวบรวมขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักในการบริหารบ้านเมือง ประกอบด้วยเนื้อความ 6 บท รวม 80 หน้า คือ ปรัชญาประมุขบริหารราชการ, ปรัชญาการปกครอง, ปรัชญาสังคม, อภิปรัชญา, ปรัชญาชีวิต และบทสรุป โดยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้เขียนอารัมภบทสำหรับหนังสือนี้ด้วยตนเองว่า

        “ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเรื่องของถิ่นกำเนิดที่ดำรงอยู่ ด้วยหยาดเหงื่อ ชีวิต และสัจจธรรม ไม่อาจเข้าครอบครองได้ด้วยความรุนแรงโดยปราศจากสติและความยั้งคิด ไม่อาจยึดถือเป็นของส่วนตัวได้ ผู้ที่ใช้ความรุนแรงโดยปราศจากแนวทางจะต้องพ่ายแพ้ ผู้ที่ยึดถือเป็นส่วนตัวจะต้องสูญเสียอำนาจ เพราะอำนาจเป็นธรรม คือ อธิปไตยของปวงชน อันเป็นสัจจธรรมโดยแท้ที่บัณฑิตพึงทำให้บังเกิดขึ้น เพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสันติสุขของราษฎร”

        ในเทศกาลปีใหม่ 2552 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้มอบหนังสือ “ปรัชญาแผ่นดิน” ให้แก่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะนายทหารและบุคคลสำคัญของประเทศ ที่เข้าอวยพร ณ บ้านพักสี่เสาเทเวศร์ จึงทำให้เกิดความสนใจอย่างกว้างขวาง

        กองบรรณาธิการจึงได้ขออนุญาตนำ “ปรัชญาแผ่นดิน” มาลงในเว็บไซต์นี้เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจ เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราษฎร ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ในการปกครองหรือในการบริหารของทั้งภาครัฐและเอกชนสืบไป.

 • วิธีเจริญอายุ 120 ปี ด้วยอิทธิบาทสี่   ( 1 Article )
       งานเขียนชิ้นนี้ เกิดขึ้นในช่วงที่มีการจัดพิมพ์หนังสือ “วิมุตตะมิติ มหัศจรรย์แห่งโลกภายใน” ออกเผยแพร่แล้ว หลังจากนั้นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองท่านหนึ่งได้ขอให้คุณไพศาล พืชมงคล ช่วยเขียนวิธีการเจริญอายุตลอดกัปหรือ 120 ปี ด้วยอิทธิบาทสี่ เพื่อนำเสนอบุคคลสำคัญ จึงเป็นเหตุให้เขียนเรื่องนี้

       การเจริญอายุด้วยอิทธิบาทสี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนา ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสยืนยันและรับรองผลเป็นมั่นคง คงเหลือแต่วิธีการซึ่งมิได้ทรงตรัสไว้ อันเนื่องมาจากในโพธิกาลนั้นตรัสเพียงเท่านั้น ก็เป็นที่รู้ เป็นที่เข้าใจอย่างดีแล้ว แต่เมื่อเวลาผ่านนานไป วิธีปฏิบัติเพื่อเจริญอายุด้วยอิทธิบาทสี่ก็เลือนไป งานเขียนชิ้นนี้จึงเท่ากับเป็นการเริ่มต้นหรือฟื้นฟูในส่วนวิธีการ ซึ่งนักปฏิบัติชาวพุทธพึงร่วมกันปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์แท้ต่อไป.
 • มุมกวี   ( 88 รายการ )
 • ยุทธศาสตร์รถไฟ   ( 1 Article )
 • บทความพิเศษ   ( 1527 รายการ )
 • เพื่อมาตุภูมิ   ( 21 รายการ )
 • มาลิ้มรสพระธรรมกันเถิด   ( 10 รายการ )
 • สามก๊กการเมืองไทย   ( 35 รายการ )
 • เคล็ดวิชามวยไทเก็ก   ( 8 รายการ )
 • ไพศาล : เล่านิทานก่อนนอน   ( 30 รายการ )
 • ยุทธศาสตร์อาหาร   ( 14 รายการ )
 • กรุงรัตนโกสินทร์จะสิ้นแล้วหรือ?   ( 7 รายการ )
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License