ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
“ไพศาล” เขียนเคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็น กระบวนท่าที่ 4-5 เสร็จแล้ว พิมพ์ อีเมล
ข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๕๒ น.

 

     นายไพศาล พืชมงคล อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เขียนเคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็น กระบวนท่าที่ 4 ภุมรินลอกคราบ และกระบวนท่าที่ 5 กราบพระธรณี เสร็จแล้ว จะเปิดตัวใน E-book ก่อน และจะพิมพ์เป็นเล่มตามมาเป็นครั้งที่ 10 


     นายไพศาล พืชมงคล ได้เขียนบทนำในการปรับปรุงเคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็นว่าแท้จริงมีอยู่ 5 กระบวนท่า คือ อินทรีขยุ้มเหยื่อ เสือบี้เห็บ กรายเล็บกรีดพิณ ภุมรินลอกคราบ และกราบพระธรณี แต่ที่นำมาเผยแพร่ตอนแรกเพียง 3 กระบวนท่าเพราะหวงวิชา ดังนั้นจึงทำให้การจัดพิมพ์ครั้งที่ 1-9 มีเพียง 3 กระบวนท่า ต่อมาคิดได้และได้รับคำแนะนำจากองคมนตรีให้เปิดเผย จึงเร่งเขียนและเสร็จสิ้นแล้ว ดังคำนำแนบท้ายนี้

 

 
 
 
คำนำในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๑๐ ในระบบ E-book
----------------------------------

          หนังสือเคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็น ที่อยู่ในมือของท่านบัดนี้ เป็นฉบับที่จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ ๑๐ แล้ว 

          การที่หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งได้รับความนิยมและต้องจัดพิมพ์ต่อเนื่องถึง ๑๐ ครั้งนั้นย่อมแสดงอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ และกิตติศัพท์ของความมีประโยชน์นั้นย่อมระบือไป จึงเป็นเหตุให้มีผู้ต้องการหนังสือมีมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดสาย 

          หนังสือเคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็น ได้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องในวาระคล้ายวันเกิดของผู้เขียน ในการจัดพิมพ์ครั้งนั้นต่อเนื่องมาจนถึงครั้งที่ ๙ ได้นำเคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็นมาเผยแพร่เพียง ๓ กระบวนท่า คือกระบวนท่าอินทรีขยุ้มเหยื่อ เสือบี้เห็บ และกรายเล็บกรีดพิณ ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้วเคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็นมีทั้งสิ้น ๕ กระบวนท่า และอีก ๒ กระบวนท่าที่มิได้นำมาเผยแพร่คือกระบวนท่าภุมรินลอกคราบ และกราบพระธรณี 

          เหตุผลที่มิได้นำมาเผยแพร่นั้นย่อมเกิดแต่ความคิดจิตใจที่ในขณะนั้นมีความเห็นแก่ตัว หวงวิชา หวงความรู้ เกรงว่าหากนำมาเผยแพร่แล้วก็จะมีผู้รู้วิชาเท่ากับตัวประการหนึ่ง และในขณะนั้นยังมีจิตใจที่มุ่งหมายประโยชน์ว่าในวันหนึ่งจะมีการจัดพิมพ์เคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็น ให้ครบทุกกระบวนท่า หากนำมาเผยแพร่เสียก่อนแล้ว ครั้นถึงเวลาพิมพ์หนังสือจำหน่ายก็จะขายไม่ออก ซึ่งเป็นความเห็นแก่ตัวโดยแท้อีกประการหนึ่ง เป็นความคิดจิตใจที่ไม่ดี ไม่ควรถือเอาเป็นแบบอย่าง แต่มันก็เกิดขึ้นและมีอยู่จริง ๆ ในห้วงหนึ่งของชีวิต 

          มาบัดนี้ เมื่อวันเวลาผ่านไป อายุก็ล่วงวัยมากขึ้น ความคิดที่จะหวงกันความรู้หรือคิดจะหาประโยชน์จากความรู้ที่มีค่อย ๆ มลายหายสูญไป มีความคิดที่จะสละละวางมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นความคิดฝ่ายข้างกุศล เพราะเป็นความคิดที่เอาออก สมควรแก่วัยสัญญาสี จึงมีความคิดที่จะนำเอาเคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็น ที่ยักไว้อีก ๒ กระบวนท่ามาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของคนหมู่มากในโลก 

          มีความคิดดังนั้นแล้วก็ยังอ้อยอิ่งไม่ลงมือเขียน เพราะคิดว่าไม่มีเวลาบ้าง และแท้จริงก็ตั้งอยู่ในความประมาทแล้ว จนกระทั่งวันหนึ่งได้ไปเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา อดีตนายกรัฐมนตรี และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นองคมนตรี ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่นับถือมาช้านาน เพราะเมื่อครั้งเป็นนักศึกษากฎหมายก็เคยร่ำเรียนวิชากฎหมายจากท่าน และยังถือได้อีกว่าท่านเป็นศิษย์รุ่นพี่ของครูเดียวกัน เพราะเมื่อครั้งที่ท่านจบการศึกษากฎหมาย ได้รับเกียรตินิยมชั้นยอดเยี่ยมจากประเทศอังกฤษใหม่ๆ กลับมารับราชการในศาลยุติธรรมประจำอยู่ที่ศาลแพ่ง ท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งได้มอบหมายให้อยู่ในความดูแลอบรมของท่านบุศย์ ขันธวิทย์ ซึ่งเป็นครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาเชิงความในช่วงหลังจากพ้นวัยนักศึกษามาประกอบอาชีพนักกฎหมายทนายความใหม่ ๆ จึงได้ปรารภเรื่องเคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็น กระบวนท่าที่ ๔ และกระบวนท่าที่ ๕ ว่ามีผลมาก มีอานิสงส์มาก โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีอาการปวดบั้นเอว เมื่อยขบ แขนขาอ่อนแรง รวมทั้งผู้ที่มีอาการต่อมลูกหมากโต ต่อมอัณฑะโต มดลูกห้อยยาน ช่องคลอดยืด หรือมีอาการลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยครั้ง 

          ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ได้ฟังปรารภฉะนั้นแล้วก็เร่งรัดให้รีบเขียน เพื่อหวังประโยชน์จากเคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็นดังกล่าว ทั้งได้กรุณาแนะนำด้วยว่ามีผู้สูงวัยที่พึงได้ประโยชน์จากเคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็นนี้อยู่เป็นจำนวนมาก เขียนให้เสร็จเร็วเท่าใดก็จะเป็นประโยชน์เร็วเท่านั้น จึงรับปากท่านด้วยความเคารพ เพื่อบูชาพระคุณของผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินประการหนึ่ง และเพื่อน้อมรำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนปัญญาวิชาคุณมาแต่ก่อนอีกประการหนึ่ง จึงทำให้เคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็น กระบวนท่าที่ ๔ และกระบวนท่าที่ ๕ เสร็จสิ้น สามารถรวบรวมพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์ทั้ง ๕ กระบวนท่า ดังที่ปรากฏอยู่ในมือของท่านในบัดนี้แล้ว 

          ขอท่านทั้งหลายจงรับเอาประโยชน์และความสุขจากการได้ฝึกอบรมและปฏิบัติตามเคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็น ทั้ง ๕ กระบวนท่านี้ จงทั่วกัน 

          อนึ่ง ในเวลาบัดนี้เคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็น ก็ได้จัดทำในระบบ E-book ด้วยแล้ว และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่การจัดทำในรูปแบบ E-book นั้นได้รับความสนใจจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งนิยมใช้สื่อออนไลน์อย่างกว้างขวาง จนผิดความคาดหมาย ซึ่งเป็นไปได้ว่าในขณะที่ความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยีก้าวรุดหน้าไปนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของทุกคน จึงทำให้คนทั้งหลายรวมทั้งเยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในสุขภาพและโดยวิถีทางธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ฝึกหรือปฏิบัติสำหรับตนเองแม้กระทั่งนำไปแนะนำบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องและผู้คนในครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้องด้วยก็ได้ 

          ดังนั้นจึงได้ปรับปรุงในระบบ E book ใหม่ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง ๕ กระบวนท่า เพื่อให้ท่านที่ได้อ่านในระบบ E-book และในระบบที่พิมพ์เป็นหนังสือแบบเดิมได้รับประโยชน์เหมือนกัน ถ้วนหน้ากัน.
 
 
                                                   นายไพศาล  พืชมงคล
                                                    ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖

 
สำนักกฎหมายธรรมนิติ เลขที่ ๒๖๗/๑ ถนนประชาราษฎร์สาย ๑ 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทร. ๐๒–๕๘๖ ๘๓๒๔               โทรสาร. ๐๒–๕๘๕ ๙๒๐๔
E-mail address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License