ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
กรณีหลวงปู่พิมพ์ เป็นการละสังขารตามวิถีทางในพระพุทธศาสนา หรือเป็นการฆ่าตัวตาย พิมพ์ อีเมล
Q&A - ไขข้อสนใจจากไพศาล
วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙:๕๙ น.
 
๑. กรณีหลวงปู่พิมพ์ที่เป็นข่าวฮือฮามากในตอนนี้จะเป็นอย่างไหน ผมไม่ทราบรายละเอียด จึงวินิจฉัยไปทางเดียวไม่ได้
 
๒. การละสังขารเป็นภาษาที่ใช้ยกย่องพระผู้มีภูมิธรรมสูงแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ ดังเช่นเมื่อครั้งสมเด็จพระญาณสังวรทรงประชวรมีพระอาการมาก พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเยี่ยมแล้วทรงอาราธนาว่าอย่าเพิ่งละสังขาร

๓. ดับขันธ์ เป็นภาษาที่ใช้กับการตายของพระอรหันต์ ดังเช่นเมื่อครั้งท่านเจ้าคุณพุทธทาสอาพาธหนัก พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้แพทย์หลวงไปรักษา และฝากอาราธนาท่านเจ้าคุณว่า อย่าเพิ่งดับขันธ์ 

สำหรับพระตถาคตเจ้านั้น มีภาษาเรียกเฉพาะว่าดับขันธปรินิพพาน 

๔. การดับขันธ์และละสังขารคือตาย แต่ต่างกัน

๑) การดับขันธ์เป็นอาการที่จิตและกายดับไปตามลำดับคือเวทนาดับ สัญญาดับ การปรุงแต่งหรือสังขารดับ จากนั้นวิญญาณดับ เมื่อส่วนนามดับก็เหลือแต่รูปคือร่างกาย ลมหายใจหมดก็ดับไป อาการดับชนิดนี้จิตจะทำหน้าที่รู้ และเห็นการดับเหมือนเทียนที่ค่อยๆดับนั่นแหละ การดับแบบนี้จึงไม่มีอะไรเหลือเกิดอีก

๒) ส่วนการละสังขาร เป็นอาการแตกดับของกายทั้งสองคือกายเนื้อ ได้แก่ร่างกายอันมีอวัยวะ ๓๒ นั้นหยุดทำงานเป็นส่วน ๆ หรือพร้อมกันทั้งหมด และกายลม ได้แก่ลมหายใจหยุด ซึ่งเป็นไปเองตามเหตุปัจจัยทั้งภายในหรือจากภายนอก จิตหรือวิญญาณจะดับในลักษณะเปลวเทียนที่ดวงหนึ่งดับแต่ต่อเทียนอีกดวงหนึ่งให้ติดต่อไป มีภาษาเรียกเฉพาะว่าจุติ

๕. การทำให้ตายไม่ว่าทำเองหรือให้คนอื่นช่วยทำ เรียกว่าตายคือฆ่าตัวตายหรือถูกฆ่าตาย ไม่เรียกว่าละสังขารตามภาษาธรรม

๖. กรณีหลวงปู่พิมพ์ ถ้าลงไปนอนในโลงแล้วเข้าสมาธิและตายในลักษณะตาม ๑ หรือ ๒ ก็เป็นได้ มีขึ้นได้เกิดขึ้นได้ อย่าเพิ่งดูแคลนจะเป็นบาป เพราะสิ่งที่พวกเราคิดว่ารู้ดีแล้วนั้นยังน้อยกว่าสิ่งที่ไม่รู้มากนัก ดังที่ท่านเจ้าคุณพุทธทาสเคยกล่าวว่าสามารถตายหรือดับแบบเดียวกับการปิดสวิตซ์ไฟฟ้าได้ แต่ถ้าลงไปนอนในโลงแล้วปิดไม่มีอากาศหายใจแล้วตายก็คือฆ่าตัวตาย แต่กรณีของหลวงปู่พิมพ์นี้สื่อมวลชนได้นำภาพโลงมาลงให้ดูกันโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่ามีการเจาะรูไว้ข้างโลงเป็นสามแถว แถวบนสามรู แถวกลางสองรู แถวล่างสามรู ทั้งสองข้างของโลง จึงไม่ใช่กรณีเป็นการฆ่าตัวตาย 

๗. ส่วนปัญหาว่ากรณีของหลวงปู่พิมพ์นี้จะเป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมหรือไม่ ก็ต้องเข้าใจให้ดีว่าอุตริมนุษยธรรมนั้นคือธรรมที่ไม่มีในตน ซึ่งหมายถึงภูมิธรรมที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปจะมีได้ตามปกติ และหมายเฉพาะเอาที่ภูมิธรรมระดับปฐมฌานขึ้นไปจนถึงภูมิธรรมระดับพระอรหันต์ ภูมิธรรมเหล่านี้เป็นอุตริมนุษยธรรม และต้องเป็นการอวดโดยมีเจตนาหวังได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งกรณีหลวงปู่พิมพ์ท่านก็ไม่ได้อวด ไม่ได้อ้างอะไร เพียงแต่บอกให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ทราบว่าจะละสังขารในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งการบอกการละสังขารล่วงหน้านั้นก็มีขึ้นได้ เป็นไปได้ ในระยะใกล้นี้ก็มีท่านเจ้าคุณพุทธทาส ท่านประกาศปลงอายุสังขารในตอนปลายปี ก่อนที่จะดับขันธ์นั่นเอง หรือกรณีหลวงพ่อคูณ แม้จะป่วยหนักปานใด ท่านก็ประกาศว่ากูยังไม่ตายดอก ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของการละสังขาร คือไม่บอกละสังขาร หรือไม่ปลงอายุสังขาร และมุ่งดำรงสังขารต่อไป แม้กรณีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก ก็ปรากฏว่าหลังจากพระเจ้าอยู่หัวทรงอาราธนาว่าอย่าเพิ่งละสังขารแล้ว พระองค์ก็เข้าสมาธิ เจริญอิทธิบาทสี่ ปรารภอายุสังขารให้ยืนยาวต่อไปตามที่ทรงอาราธนา อาการประชวรก็สร่างลง 

กรณีหลวงปู่พิมพ์จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการอวดอุตริมนุษยธรรม อันเป็นหนึ่งในข้อหาปาราชิก ใครที่พูดเรื่องนี้พล่อย ๆ ส่งเดชก็พึงสังวรไว้ว่า หากหลวงปู่พิมพ์ทรงภูมิธรรมเป็นพระอริยเจ้า หรือบรรลุภูมิธรรมขั้นสูงที่สามารถกำหนดอายุสังขารได้ แล้วไปกล่าวหาท่านส่งเดช ก็จะเป็นบาปกรรมติดตัวไปเปล่า ๆ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ใครล่วงละเมิดไปแล้วก็ทำใจให้ดี ขออโหสิกรรมท่านเสียเถิด 

สำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้น ก็ควรมีสติสักหน่อย เพราะเป็นหน่วยงานสนองงานพระศาสนา จะไปพูดตามกระแสแบบชาวบ้านนั้นย่อมไม่เหมาะไม่ควรด้วยประการทั้งปวงเลย 

กรณีต่างกันอย่างนี้ จึงพึงพิจารณาวินิจฉัยด้วยปัญญาด้วยดีเถิด.


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐:๐๓ น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License