ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ประเทศไทยจะไปทางไหนกัน - บทนำ พิมพ์ อีเมล
บทความ - ประเทศไทยจะไปทางไหนกัน
เขียนโดย ไพศาล พืชมงคล   
วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๔:๑๒ น.
Article Index
ประเทศไทยจะไปทางไหนกัน
บทนำ
วิสัยทัศน์ 2560
WTO สัญญาเบาริ่งแห่งศตวรรษใหม่
ทุกหน้า

            แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ได้ใช้มาครึ่งทางแล้ว และนับแต่ใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 มาถึงปัจจุบัน ก็เป็นเวลาเกือบ 40 ปีแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาของการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งจะเป็นแม่บทให้แก่รัฐบาลนำไปบริหารบ้านเมืองต่อไป ดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การออกความคิดความเห็นว่าเราจะพัฒนาประเทศ ไปทางไหนกัน

            เกือบ 40 ปีที่มีการใช้แผนพัฒนาฯ ความเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็คือ ได้เปลี่ยนทิศทางพัฒนาประเทศที่เดินมาแต่ประวัติศาสตร์ของชาติไทย จากหนทางเกษตรกรรมเป็นหนทางอุตสาหกรรม

            ประเทศชาติได้ทุ่มเทงบประมาณ สรรพกำลังทั้งปวง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งได้มีการตรากฎหมายมากมาย เพื่อส่งเสริมการเดินหนทางอุตสาหกรรม โดยทอดทิ้งภาคการเกษตรไว้ข้างหลัง เกษตรกรกว่า 20 ล้านคนของประเทศลำบากยากจน ขาดแคลน และล้าหลัง กลายเป็นคนยากจน ยากไร้ สิ้นเนื้อประดาตัว 

            ทรัพยากรธรรมชาติทั่วทั้งประเทศถูกทำลายลงอย่างย่อยยับ มลภาวะที่เป็นพิษครอบงำทั่วทั้งประเทศ และกระจายไปยังภูมิภาคด้วย ก่อบรรยากาศแห่งอันตรายในการดำรงชีวิตปกติของมนุษย์รุนแรงขึ้นทุกวัน โรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยเกิด ไม่เคยปรากฏก็เกิดและปรากฏขึ้น สังคมไทยที่อบอุ่นถูกทำลายลงอย่างยับเยิน กลายเป็นสังคมที่เห็นแก่ตัว นิยมส่วนเกิน บ้าบิ่น รุนแรง และเครียดจัด การเอารัดเอาเปรียบและการทำลายล้าง รวมทั้งการแพร่ขยายของยาเสพติดได้ครอบงำสังคมไทยไว้อย่างหนาแน่น

            จากประเทศที่ไม่เคยเป็นหนี้ต่างประเทศก็กลายเป็นประเทศที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ทั้งหนี้สินของรัฐและเอกชน เอกราชอธิปไตยของชาติที่บรรพชนพิทักษ์รักษาไว้ให้คนรุ่นเราท่านก็ถูกยึดครองครอบงำโดยต่างชาติอย่างแยบยล ความเป็นชาติไทยกำลังถูกทำลายอย่างลึกล้ำและเงียบกริบ ทั้งวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ขณะนี้จะเหลือความเป็นไทยหรือของไทยอยู่สักเท่าใด

            หากเป็นเช่นนี้ต่อไปไทยก็จะไม่เหลือความเป็นไทยในทุกทาง นี่คือผลพวงที่แท้ของการเดินหลงทาง คำแก้ตัวใด ๆ และคำอธิบายใด ๆ แม้แก้ตัวได้และอธิบายได้แต่ก็ไม่สามารถลบล้างความจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และไม่สามารถลบล้างบทสรุปว่านี่คือผลของการเดินหลงทาง

            การก้าวให้พ้นจากห้วงเหวแห่งหายนะจึงมีแต่ต้องเปลี่ยนทิศทางของประเทศเสียใหม่ ทิศทางใหญ่ของประเทศก็คือการเดินหนทางเกษตร อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมบริการ มีแต่เดินหนทางนี้เท่านั้นจึงจะสามารถกอบกู้ประเทศชาติได้อย่างแท้จริง

            ผู้เขียนได้เสนอความคิดเห็นในเรื่องนี้ มิได้มุ่งหมายให้เป็นข้อเสนอที่ตายตัว หากมุ่งหวังเพียงให้เป็นประกายแห่งความคิดหนึ่งที่จะมีส่วนต่อการสะกิดให้เพื่อนไทยทั้งผองได้ตั้งสติ หันมามองถึงหนทางที่ผ่านมา แล้วหาข้อสรุปเพื่อการเดินหนทางที่ถูกต้องต่อไป

 

       นายไพศาล  พืชมงคล
       1  มกราคม  2543

 

 


สำนักกฎหมายธรรมนิติ
ชั้น 4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
โทร. 02-267 8960-7แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๐๙ น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License