ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เรื่องของพระราหู ตอน ๓ พิมพ์ อีเมล
Q&A - ไขข้อสนใจจากไพศาล
วันศุกร์ที่ ๐๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔:๓๕ น.
โดย...ไพศาล พืชมงคล
วันนี้จักแสดงเรื่องพระราหูที่อยู่บนฟากฟ้านภากาศหรือราหูในภาคนพดล ซึ่งหมอดูทั่ววไปกล่าวว่า ราหูไม่มีตัวตน เป็นเพียงเงาของพระอาทิตย์ แต่ผมมีหลักฐานว่ามิใช่เช่นนั้น
 
ในทางโหราศาสตร์ภาคคำนวณ ถือว่าพระอาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์และราหู เป็นดาวพระเคราะห์ โดยทุกดวงมีรูปร่างสัณฐาน แต่พระราหูไม่มีรูปร่างจึงว่าเป็นเพียงเงาของพระอาทิตย์ ที่แท้พระเคราะห์ทั้ง ๘ ดวงนี้มี ๒ ประเภทคือที่มีสัณฐานและไม่มีสัณฐาน พระราหูไม่มีสัณฐานแต่ก็มองเห็นเป็นทางแต่ไกลๆ นั่นคือทางช้างเผือกในส่วนที่เป็นกลุ่มอณูดำๆ นอกนั้นมีสัณฐาน 
ในจักราวาลอันเวิ้งว้างเป็นทรงกลม มีวงรอบ ๓๖๐ องศา แบ่ง ๓๐ องศาเป็นราศี ในแต่ละราศีทุก ๑๐ องศาเป็นตรียางค์ แต่ละราศีจึงมี ๓ ตรียางค์ ในแต่ละตรียางค์แบ่งเป็น ๓ นวางศ์ แต่ละนวางศ์ ตรียางค์ราศี มีพระเคราะห์ครอง ใช้เป็นฐานการพยากรณ์พื้นเดิมและดวงจรในปัจจุบัน
พระราหูครองราศีกุมภ์ธาตุลม ตรงกับปูมทักษา ตรงข้ามราศีกุมภ์คือราศีสิงห์ ซึ่งพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือน เหตุนี้ที่ว่าพระราหูเป็นเพียงเงาจึงไม่ใช่ สังเกตได้ว่าพระเสาร์เป็นเจ้าราศีมังกร ตรงข้ามคือราศีกรกฎ ทุกราศีที่อยู่ตรงกันข้ามกัน เมื่อรวมเลขพระเคราะห์ที่ครองบวกเข้ากันแล้วจะได้เลข ๙ เสมอ
คัมภีร์จักรทีปนีจรซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีในรัชกาลที่ ๑ ทรงแปลบทนิพนธ์ของพระอุตตมะรามเถรพระอรหันต์ได้แสดงเวลาโคจรของพระอาทิตย์ว่า  "ปางองค์อาทิตย์เทพ สถิตที่สถานใด  ราศีละเดือนไถง ก็ละล่าราศีจร"  หมายความว่าปีละหนึ่งราศี ส่วนพระราหูนั้นพรรณนาว่า "ราหูสุรินทร์ฤท-ธิสฤษดิ์พลังตน ปีกึ่งก็เกิดกล คติย้อนราศีไป" หมายความว่าใช้เวลาปีครึ่งโคจรหนึ่งราศี จึงเป็นเงาพระอาทิตย์ไม่ได้ 
วิถีโคจรเล่า พระอาทิตย์โคจรเวียนทางซ้าย ถ้าพระราหูเป็นเงาก็ต้องโคจรเวียนซ้ายด้วย แต่พระราหูโคจรเวียนขวา คือโคจรย้อนจักรจากราศีกุมภ์มามังกร-ธนู-พิจิก ฯลฯ ถ้าเป็นเงาก็ต้องโคจรตามกันไป พึงสังเกตว่าการโคจรของพระราหูนั้นโคจรด้วยกำลังของตนเอง ไม่ใด้อาศัยกำลังหรือตามกระแสพระอาทิตยฺ์   ดังคำที่ว่า "ราหูสุรินทร์ฤทธิ สถิตพลังตน" และเส้นทางโคจรย้อนจักรนั้นเป็นเส้นทางโคจรปกติของพระราหูด้วย สังเกตจากคำที่ว่า "ปีกึ่งก็เกิดกล คติย้อนราศีไป" คือโคจรเป็นกลคติ ไม่ใช่วิกลคติหรือผิดปกติ ไม่ว่าพักต์ มนต์ เสริด แต่ประการใด 
พระราหูจะโคจรย้ายจากราศีสิงห์ธาตุไฟเข้าราศีกรกฎธาตุน้ำ ช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ แรงสะบัดในเวลาก่อนและขณะข้ามราศีจะกระทบกับราศีสิงห์ และแรงกระแทกจะเกิดที่ราศีกรกฎ
 
ผมไม่พยากรณ์นะครับว่าจะเกิดอะไรกับราศีไหนอย่างไร เพราะแค่สังเขปนี้ก็ยาวมาก พรุ่งนี้จะเว้าถึงเรื่องมนต์ราหูต่อไป
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License