ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ยอดรวม41ราย ทุกสาขาอาชีพ ชิงหัวโขนกกต. พิมพ์ อีเมล
ข่าว - ข่าวเด่น
เขียนโดย ไทยโพสต์ออนไลน์   
วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๒๕ น.

ปิดรับสมัคร กกต.แล้ว มีผู้สมัครทั้งสิ้น 41 ราย จากหลายภาคส่วน ทั้ง “อดีตทหาร-ผู้ว่าฯ-เอ็นจีโอ-กสทช.-ผู้พิพากษา-ทนายความ” แม้แต่ “วรัญชัย โชคชนะ” ก็มา 14 พ.ย. เตรียมถกต้องหยิบชื่อใครมาเติมหรือไม่

 

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 10 พ.ย. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ปิดการรับสมัครและสรุปยอดผู้สมัครดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่คณะกรรมการสรรหา กกต. ที่มีนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ซึ่งเปิดตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.-10 พ.ย. ว่ามีทั้งสิ้น 41 คน โดยมีรายชื่อผู้สมัคร ดังนี้ 1.นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2.พล.อ.อ.มานะ ประสพศรี อดีตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 3.นายสมศักดิ์ ศิริสุนทร นักกฎหมายอิสระ 4.พล.ท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช. 5.นายศรีสุรินทร์ จำปา ปลัดอำเภอ และนายอำเภอ 6.นางลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) และรองประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) 7.นายทองสุข ดวงบุปผา ประธานภาคประชาสังคม 8.นายยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ทนายความ 9.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. 10.นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อดีตอธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

11.ว่าที่ ร.ต.อำนวย อุปถัมภ์ ทนายความ 12.นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 13.นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 14.นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ หัวหน้าสำนักงานกฎหมายสุธีรชาติ 15.นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ 16.นายชัยวัธน์ ประจงใจ กรรมการบริหารสภาทนายความ 17.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตอธิบดีกรมที่ดิน และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด 18.นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัด กทม. 19.นายมังกร เจริญผล หัวหน้าสำนักงานทนายความมังกรเจริญผล 20.นายไสว จิตเพียร อดีตกรรมการสภาทนายความ

 

21.นายพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 22.นายอิทธิพล บุญประคอง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 23.พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา อดีต รอง ผบ.ตร. 24.นายประหยัด เสนวิรัช นายกสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค 25.นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 26.นายอนุพร อรุณรัตน์ กรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 27.นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร กรรมการมรรยาททนายความ สภาทนายความ 28.นายสาธิต อุไรเรโรจนากร ผู้ตรวจสอบบัญชี 29.ดร.ธนาโชค ชววิทยภิญโญ หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย 30.ว่าที่ ร.ต.วิเชียร แสงทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำแพงแสน และครูบัญชีอาสา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม

 

31.ดร.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ ผู้อำนวยการ รร.วัดพระศรีอารย์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 32.นายศุภฤกษ์ หงส์ภักดี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และอดีตรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 33.นายเกษม เกษมปัญญา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ภาค 1 และอดีตประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา 34.นางสมศรี หาญอนันทสุข อดีตผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี และอดีตกรรมการนโยบาย องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) 35.นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และอดีตผู้ว่าราชการ 3 จังหวัด 36.นายวรัญชัย โชคชนะ อดีตข้าราชการ กทม. 37.นายธงชัย จันทร์แจ้ง อดีตผู้อำนวยการ รร.บ้านเปือย จ.ศรีสะเกษ 38.นายมะโน ทองปาน หัวหน้าสำนักงานเนติธรรมทนายความ 39.ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ศาสตราจารย์ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 40.ว่าที่ ร.ต.สุรพล ดวงแข รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อนช้าง และ 41.พล.ท.ศานิต สร้างสมวงษ์ อดีตหัวหน้าศาลทหารสูงสุด

 

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะนัดประชุมในวันอังคารที่ 14 พ.ย. เพื่อพิจารณาว่าจำนวนผู้สมัครมีเพียงพอต่อการสรรหาหรือไม่ หรือต้องดำเนินการตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 เพื่อสรรหาจากบุคคลที่ไม่ได้ทำการสมัคร แต่ที่มีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญต่อไป.

 

ที่มา ไทยโพสต์ออนไลน์ 

 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License