ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แก้กม.ท้องถิ่นเพิ่มกฎเหล็กห้ามพวกขี้โกง-มาเฟียลงสมัคร พิมพ์ อีเมล
ข่าว - ข่าวเด่น
เขียนโดย แนวหน้าออนไลน์   
วันจันทร์ที่ ๐๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘:๕๖ น.

4 ธ.ค.60 มีรายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย (มท.) แจ้งถึงความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ว่า หลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ส่งร่างกฎหมายท้องถิ่นมาให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อสอบถามความเห็นของกระทรวงมหาดไทยนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ดังนี้

 

1.แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของบุคคลซึ่งต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น บุคคลซึ่งต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในเรื่องนี้กฤษฎีกาได้แก้ไขมาตรา 34 (4) เป็น อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

 

2.แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของบุคคลซึ่งต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 45 ที่ห้ามบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้มาใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เช่น มาตรา 45 (2) เดิมกำหนดเป็นบุคคลล้มละลาย เพิ่มเป็น บุคคลล้มละลายหรือทุจริต มาตรา 45 (4) ได้เพิ่มว่า อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

 

ข่าวแจ้งด้วยว่า นอกจากนี้ ยังมีกรณีเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ เคยต้องคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ คนที่เคยถูกยึดทรัพย์ก็ไม่มีสิทธิที่จะมาสมัคร การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดเกี่ยวกับองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือทุจริตตามกฎหมายอาญา ฉ้อโกง ยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการพนัน การค้ามนุษย์ การฟอกเงินก็จะไม่มีสิทธิเข้ารับสมัคร เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดอันเป็นการกระทำการทุจริตในการเลือกตั้ง รวมถึงคนที่ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระไม่มีสิทธิที่จะสมัคร ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดตามพ.ร.บ.ดังกล่าวไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึง 5 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง หลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นในส่วนของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฤษฎีกา ที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เห็นสอดคล้องกับที่กฤษฎีการ่างมา โดยยึดตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 97 และมาตรา 98 เป็นตัวตั้ง โดยจะใช้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท

 

ที่มา แนวหน้าออนไลน์ 

 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License