ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
บทความใน นสพ.แนวหน้า เรื่อง "การใช้กฎหมาย" วันที่ 10 มี.ค.61 พิมพ์ อีเมล
บทความ - บทความพิเศษ
เขียนโดย สิริอัญญา   
วันศุกร์ที่ ๐๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙:๔๒ น.

     บ้านเมืองของเราในทุกวันนี้ มีปัญหาวิกฤติสารพัดเรื่อง เรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ แต่เรื่องใหญ่กลับทำเป็นเรื่องเล็ก ไม่มีใครยอมพูด ยอมแตะต้อง หรือยอมแก้ปัญหา ดังนั้นบรรยากาศของทั่วทั้งประเทศจึงเต็มไปด้วยความหม่นหมอง วุ่นวาย และเต็มไปด้วยการด่าทอกันโดยทั่วไป 

     ทำให้นึกถึงสุภาษิตที่ทรงเตือนไว้เมื่อร้อยกว่าปีก่อนว่า ชาติใดไร้ธรรมอำไพ ชาตินั้นบรรลัยแน่นอน และสภาพที่กำลังเกิดขึ้นก็คืออาการของความบรรลัยนั่นเอง 

     เดชะบุญของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ และทรงธรรมอันประเสริฐ ดังนั้นในภาวะวิกฤตินี้และในโอกาสที่คณะตุลาการเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย  

     หลังจากนั้นสถาบันศาลก็ได้แถลงท่าทีน้อมรับกระแสพระราชดำรัส และจะประพฤติปฏิบัติเพื่อธำรงและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมในแผ่นดินให้สมดังที่ทรงพระเมตตาคุณพระราชทานพระราชดำรัสนี้ 

     เป็นที่คาดหมายว่ากระบวนการยุติธรรมอื่น ไม่ว่าอัยการ ตำรวจ ดีเอสไอ และองค์กรอิสระทั้งหลาย แม้กระทั่งคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งล้วนเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายจะได้สนองพระราชดำรัสนั้นโดยทั่วกัน 

     ความจริงเนื้อความอันทรงมีพระราชดำรัสนั้นก็เคยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานไว้แล้วในบทพระราชปรารภของรัฐธรรมนูญ 2560 สรุปใจความว่า ปัญหาวิกฤติของชาติบ้านเมืองเกิดจากการทุจริต ฉ้อฉล การบิดเบือนการใช้อำนาจ และการไม่นำพาในการบังคับใช้กฎหมาย 

     แต่ดูเหมือนว่าผู้มีอำนาจและกลไกทั้งหลายมิได้สำเหนียกและมิได้สำนึกในหน้าที่รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเลย มิหนำซ้ำ เครื่องมือสำคัญของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งขึ้นในระยะเริ่มแรกคือศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ที่ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตและคอร์รัปชั่น ไม่ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ 

     เพราะเมื่อ ศอ.ตช. สอบสวนลงมติว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดกระทำความผิดแล้ว ไม่สามารถส่งไปดำเนินคดีได้ทันที ไม่สามารถดำเนินการพักราชการหรือให้ออกจากราชการ หรือยึดอายัดทรัพย์สินได้ในทันที แต่จะต้องส่งไปที่นายกรัฐมนตรีซึ่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกลั่นกรองก่อน ผลปรากฏว่าเมื่อมีการส่งรายชื่อผู้ที่กล่าวหาว่าทุจริตจำนวนหนึ่ง กลับถูกโยกย้ายและตรวจสอบเพียงบางส่วน ส่วนที่เหลือเงียบหายไป ระลอกแล้วระลอกเล่าจนกระทั่งรัฐมนตรีที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงแข็งขันออกจากตำแหน่งนี้ไป จากนั้นทุกอย่างก็เงียบหงอยวังเวง ในขณะที่บรรดาคนโกงบ้านกินเมืองต่างฮึกเหิมลำพอง 

     จากนั้นการทุจริตคอร์รัปชั่นก็ลุกลามไปทั่วทุกหย่อมหญ้า โกงได้โกงดี โกงทุกที่ โกงทุกเรื่อง ถูกจับได้ก็แค่ถูกย้าย ไม่มีการดำเนินคดีทั้งตามกฎหมายอาญา หรือกฎหมาย ป.ป.ช. 

     เมื่อขื่อแปบ้านเมืองทะลายลงเช่นนี้ การทุจริตคอร์รัปชั่นก็ขยายวงยกระดับขึ้นสู่ระยะใหม่ นั่นคือระยะคือช่วยกันโกง รุมกันกิน แล้วเกิดเป็นขบวนการปกป้องคนโกงชนิดเย้ยฟ้าท้าดิน 

     นับเป็นสัญญาณร้ายของบ้านเมือง ดังที่ปรากฏความในบทพยากรณ์ในหนังสือมูลบทบรรพกิจว่า “ที่แพ้แก้เป็นชนะ ไม่ถือพระประเวณี ขี้ฉ้อก็ได้ดี ใครด่าตีมีอาญา” 

     ไม่เพียงแต่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกข์เข็ญจากการทุจริตคอร์รัปชั่น การบิดเบือนการใช้อำนาจ และการไม่นำพาต่อการบังคับใช้กฎหมาย แม้แต่ข้าราชการที่ตั้งใจสนองพระเดชพระคุณชาติบ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็ได้รับความเดือดร้อนตกกลายเป็นผู้ต้องหาและจำเลยไปด้วย 

     สภาพบ้านเมืองที่เป็นเช่นนี้เป็นผลโดยตรงที่เกิดขึ้นตรงกับความในพระราชปรารภในรัฐธรรมนูญ 2560 ทุกประการ 

     สภาพเช่นนี้การเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งไม่ใช่สาระของบ้านเมือง และไม่เป็นผลในการแก้ปัญหาของบ้านเมือง เพราะต่อให้มีการเลือกตั้งแต่ถ้ายังมีเหตุการณ์ดังที่เป็นอยู่นี้เกิดขึ้นต่อไปอีก การเลือกตั้งจะมีความหมายอะไรเล่า เลือกไปก็เสียเวลาเปล่า 

     หรือถ้าการเลือกตั้งได้พวกโกงบ้านกินเมืองที่มีระดับความหิวโซมากกว่าเข้ามามีอำนาจในบ้านเมืองอีก การเลือกตั้งก็คือการกระทำอนันตริยกรรมแก่ประเทศชาติและประชาชนนั่นเอง 

     ดังนั้นสถานการณ์ที่แท้จริงของบ้านเมืองจึงไม่ใช่ความต้องการเลือกตั้ง แต่ต้องการรัฏฐาธิปัตย์ที่ซื่อสัตย์และปรีชาสามารถ ทั้งมีความกล้าหาญและเสียสละ เพื่อกอบกู้ฟื้นฟูประเทศชาติให้ก้าวผ่านออกไปจากสภาพพังทลายของขื่อแปของบ้านเมืองโดยเร็วที่สุด.

 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License