ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
"สนช."ยัน"กม.ลูกป.ป.ช."ปมลักษณะต้องห้ามบุคคลไม่ขัด"รธน." พิมพ์ อีเมล
ข่าว - ข่าวเด่น
เขียนโดย คมชัดลึกออนไลน์   
วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๔๔ น.
         เมื่อวันที่ 11 มี.ค.61 นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) คนที่ 1 ในฐานะอดีตประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า กรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการเว้นลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชุดปัจจุบัน ในส่วนของการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองซึ่งไม่พ้นกำหนด 10 ปี สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไปจนครบวาระนั้น การเขียนกฎหมายของสนช.เช่นนี้อาจจะกลายเป็นกฎหมายลูกฆ่าแม่ หรือเป็นกฎหมายลูกทรพีว่า หากติดตามการอภิปรายของกรรมาธิการฯ และในการประชุมสนช.จะเห็นว่า สมาชิกสนช. อาทิ นายกล้านรงค์ จันทิก ได้อภิปรายในประเด็นนี้ไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เพราะในรัฐธรรมนูญให้อิสระสภาฯ ออกแบบเป็นแบบเซ็ตซีโร่หรือจะปล่อยทั้งหมดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ความเห็นของนายสุพจน์ในฐานะของนักกฎหมายนั้นเราก็เคารพ แต่ความเห็นของนักกฎหมายนั้นไม่ตรงกันได้เป็นเรื่องปกติ จึงต้องใช้เสียงข้างมากตัดสิน ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นองค์กรที่วินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยถือเป็นที่สุด เราต้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 
 
ที่มา คมชัดลึกออนไลน์ 
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License