ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
พระสุริยันจันทราดับพร้อมกันในราศีกรกฎ จะเกิดอะไรขึ้น? พิมพ์ อีเมล
Q&A - ไขข้อสนใจจากไพศาล
วันพุธที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๑:๓๓ น.


     ถาม :  ระยะนี้พวกหมอดูจำนวนมากได้ทำนายว่าการเกิดสุริยุปราคาในวันที่ 22 กรกฎาคม ศกนี้ จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในบ้านเมือง บ้างก็ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะเสียชีวิตเพราะเกิดคราสในเดือนเกิด และยังมีพระสงฆ์จำนวนหนึ่งทำพิธีต่าง ๆ อ้างว่าเพื่อช่วยเหลือไม่ให้เกิดอันตราย ฟังดูแล้วน่ากลัวมาก อยากเรียนถามอาจารย์ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง 


     ตอบ :  คำพยากรณ์ดวงเมืองเดือนกรกฎาคม 2552 ได้พยากรณ์ในภาพรวมไว้แล้ว กรุณาไปคลิกดูได้ 

     ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 มีปรากฏการณ์ธรรมชาติอันเป็นเหตุให้เกิดการทำนายทายทักและการประกอบพิธีกรรมต่างๆ แล้วว่ากล่าวกันจนน่ากลัว เพราะราวกับว่าโลกจะสลาย ประเทศไทยจะพินาศหมดสิ้นแล้ว ซึ่งผมไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้น 

     ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 นั้น กล่าวได้ว่าเป็นวันที่พระสุริยันจันทราดับพร้อมกัน คือเป็นวันแรม 15 ค่ำ พระจันทร์ดับสนิทในเวลา 09.32 นาฬิกา ในราศีกรกฎ และเป็นจังหวะเดียวกับที่เกิดสุริยุปราคาในห้วงเวลาตั้งแต่ 6 โมงเศษ ๆ ไปจนถึงเวลา 9 นาฬิกาเศษ โดยมองเห็นไม่พร้อมกัน สุดแท้แต่ว่าจะมองจากพื้นที่ใด เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้เสมอ ๆ ถ้าถือเอาปรากฏการณ์เช่นนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าโลกถล่มแผ่นดินสลายก็คงผิดแน่ และผิดกันมานักต่อนักแล้ว แต่เผอิญคำว่า “คราส” ก็ดี คำว่า “ดับ” ก็ดีฟังดูแล้วน่ากลัว จึงมีผู้ไปตั้งการพิธีต่าง ๆ และตั้งคติเอาตามใจชอบเพื่อทำให้คนกลัว เพราะเมื่อกลัวแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการทำพิธีเพื่อให้พ้นไปจากวิบัติที่กลัวนั้น 

     สำหรับคุณทักษิณ ชินวัตร ผมไม่ทราบดวงกำเนิดจริง ๆ จึงให้ความเห็นไม่ได้ แต่ถ้าจะถือเอาว่าเกิดในปลายเดือนกรกฎาคมแล้วต้องคราส จะทำให้เสียชีวิต ก็ออกจะไร้เหตุผล 

     ในราศีกรกฎนั้น มีราชาฤกษ์และปุษยนักษัตรอยู่ เป็นองค์เกณฑ์ที่สามารถใช้เป็นหลักพยากรณ์เกี่ยวกับการถูกลอบสังหารได้ แต่ต้องใช้กับกรณีของลัคนากำเนิด ไม่ใช่เดือนเกิด เพราะในเดือนกรกฎาคมนั้นมีคนเกิดมากมายนัก มิฉะนั้นแล้วคนเกิดในเดือนกรกฎาคมจะไม่ถูกลอบฆ่าตายหมดดอกหรือ การใช้เดือนเกิดในการพยากรณ์นั้นเป็นเรื่องของการพยากรณ์แบบสนุก ๆ มากกว่า เพราะกว้างมาก และในขอบเขตที่กว้างนั้นก็อาจถูกบ้าง ผิดบ้าง เหมือนกับการใบ้หวย เลข 1-9 ก็ต้องถูกเข้าบ้างเป็นธรรมดา จึงใช้เป็นข้อยืนยันที่แน่นอนไม่ได้  

     พระจันทร์ดับเกิดขึ้นในทุกเดือน เพราะในทุกเดือนย่อมมีวันแรม 15 ค่ำ ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่พระจันทร์ดับอยู่เสมอ และการใช้คำว่า “ดับ” ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงคำว่าตาย แต่หมายถึงการมองไม่เห็นแสงพระจันทร์ต่างหาก แล้วกลับนำเอาคำว่าดับนี้มาพูดมาทำนายทายทักกันจนน่ากลัว และกลายเป็นเรื่องวิธีการหลอกลวงคนโง่ที่แพร่หลายไปเสียแล้ว 

     พระจันทร์ดับหรือพระจันทร์เพ็ญไม่เกี่ยวกับการพยากรณ์ดวงเมืองหรือชะตาบุคคล แต่เป็นกระบวนการสำคัญในการคำนวณฤกษ์ และการให้ฤกษ์ต่างๆ ซึ่งบางครั้งบางเรื่องก็ต้องอาศัยช่วงวันดับดังกล่าว แต่บางครั้งบางเรื่องก็ต้องหลีกเลี่ยง ไม่ให้การทำการใดตรงกับวันดับ หรือวันเพ็ญก็เช่นกัน บางเรื่องบางครั้งก็ต้องให้ฤกษ์ในวันพระจันทร์เพ็ญ บางครั้งบางเรื่องก็ต้องหลีกเลี่ยงวันพระจันทร์เพ็ญ เหตุนี้วันเพ็ญหรือวันดับจึงไม่นับในคำพยากรณ์ดวงเมืองหรือชะตาบุคคล และแม้ในการให้ฤกษ์ ก็ใช่ว่าฤกษ์ในวันเพ็ญจะดีเสมอไป หรือฤกษ์ในวันดับจะเสียเสมอไป ขึ้นอยู่กับเรื่องกับกรณีที่ควรแก่กรณีนั้น ๆ ต่างหาก 

     ส่วนอุปราคานั้นมีทั้งจันทรุปราคา และสุริยุปราคา แต่ละปีมีเกิดขึ้นมากครั้ง โดยสุริยุปราคานั้นคือการเห็นเงามืดบนดวงอาทิตย์ เหตุที่เห็นก็เพราะดวงจันทร์โคจรมาคั่นกลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าจึงบังดวงอาทิตย์ได้ เหมือนกับฝ่ามืออันน้อยย่อมบังฟ้าได้ฉันใดก็ฉันนั้น ส่วนจันทรุปราคาเกิดขึ้นก็เพราะเห็นเงามืดบนดวงจันทร์ เหตุที่เห็นก็เพราะโลกโคจรมาคั่นกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ เงาของโลกจึงทอดทับบังดวงจันทร์ ทำให้เห็นเป็นเงามืด 

     บางพื้นที่ บางห้วงเวลา เงามืดจะทับสนิทก็กลายเป็นอุปราคาเต็มดวง ถ้าไม่สนิทก็ไม่เต็มดวง และอุปราคานั้นก็ไม่เกิดขึ้นเสมอกัน ขึ้นอยู่กับว่าสภาพคั่นกลางดังกล่าวเกิดขึ้นตรงดินแดนใดหรือพื้นที่ใด ดินแดนนั้นหรือพื้นที่นั้นก็จะเห็นอุปราคา ซึ่งอาจจะเห็นอุปราคาเต็มดวงหรือไม่เต็มดวง ก็สุดแท้แต่กรณีไป 

     ดังนั้นอุปราคาทุกชนิดไม่ว่าสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคา ไม่ว่าจะเห็นเต็มดวงหรือไม่เต็มดวง ล้วนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในแต่ละปี และไม่ใช้เป็นหลักในการคำนวณดวงเมืองหรือดวงชะตาบุคคล แต่จะคำนวณใช้ในการให้ฤกษ์ เช่นเดียวกับวันเพ็ญหรือวันดับ เป็นแต่ว่าในทางโหราศาสตร์สากลหรือโหราศาสตร์บางแขนง ได้ตั้งแต่งวิชาขึ้นมาในภายหลัง โดยถือเอาอุปราคาเป็นจุดหลักในการพยากรณ์เหตุการณ์ของโลก และลองพิจารณาดูให้ดีเถิดก็จะเห็นว่าเป็นคำพยากรณ์ในเชิงค้นคว้าหาสมมติฐานเพื่อตั้งเป็นทฤษฎีกันอยู่ ผลจะเป็นประการใดก็ยังไม่รู้ แต่ก็มีผู้นำมาใช้และอาศัยทำนายทายทักกันกว้างขวางแล้ว เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเมื่อพูดถึงคราส พูดถึงเรื่องดับ ก็ทำให้เกิดความน่าสนใจและน่าตกใจกลัว เป็นทางให้พวกพิธีกรรมตั้งแต่งพิธีกรรมเพื่อทำมาหากินอันอย่างสนุกสนาน กลายเป็นผสมโรงให้แก่กันและกันไป 

     ทีนี้เมื่อมีข้อสงสัยและกล่าวขวัญกันมากว่า การที่เกิดสุริยุปราคาและพระจันทร์ดับตรงกันในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 แล้วจะเกิดเภทภัยประการใดแก่บ้านเมืองหรือไม่ ก็ขอตอบว่าเป็นคนละเรื่อง ไม่เกี่ยวกัน 

     การพยากรณ์ดวงเมืองถือเอาการโคจรของพระเคราะห์ที่จรไปในนภากาศ และสัมผัสกับพระเคราะห์ต่าง ๆ ในชะตาเมือง จึงออกผลมาเป็นคำพยากรณ์ 

     ราศีกรกฎซึ่งเป็นจุดที่พระจันทร์ดับและเป็นจุดที่เกิดสุริยุปราคาในครั้งนี้ เป็นเรือนพันธุของดวงเมือง ซึ่งหมายถึงขุนนางข้าราชการ และเพราะเหตุที่ราศีกรกฎเป็นราศีธาตุน้ำ เป็นต้นน้ำ ต้นน้ำอยู่ที่ไหนเล่า 

     ต้นน้ำมีอยู่ 3 แหล่งด้วยกัน น้ำหนึ่งนั้นคือน้ำในกาย คือร่างกายอันยาววาหนาคืบนี้มีสัดส่วนใกล้เคียงกันกับน้ำในธรรมชาติ ยังและหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นไป น้ำสองนั้นคือน้ำใต้พิภพ เพราะใต้แผ่นผิวพิภพอันเป็นดินและน้ำนั้นมีดินรองอยู่ สิ่งที่รองดินอีกชั้นหนึ่งคือน้ำ สิ่งที่รองน้ำคือลมซึ่งหมายถึงแก๊สด้วย สิ่งที่รองลมคือไฟ น้ำสามคือน้ำในอากาศอันพร้อมที่จะตกลงมาเป็นฝน ราศีกรกฎคือราศีต้นแห่งฝน การเกิดคราสในราศีกรกฎจึงส่งผลให้เกิดน้ำท่วม และอาจเกิดสึนามิ เพราะสัมพันธ์กับน้ำใต้พิภพ และทำให้มนุษย์มีอาการปั่นป่วนหรือเป็นโรคเกี่ยวกับน้ำ โรคเกี่ยวกับน้ำก็คือโรคหวัด และโรคเกี่ยวกับเลือด

     ปีนี้พระอาทิตย์เป็นกาลีจรในดวงเมือง จรไปถึงไหนก็ให้โทษถึงนั่น แต่พระอาทิตย์นั้นเป็นธาตุไฟ เมื่อไฟตกลงน้ำและเป็นต้นน้ำเสียด้วย ความแรงกล้าของไฟจึงบรรเทาเบาบางลง ดังที่พรรณนาไว้ในคำพยากรณ์ดวงเมืองเดือนกรกฎาคมนั้นแล้ว เหตุนี้จึงฟันธงได้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในรัฐบาลหรือบ้านเมืองในห้วงเดือนกรกฎาคม ศกนี้ แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีความคิดของคนบางกลุ่มที่คิดไม่ชอบอยู่ แต่เนื่องจากจักรวาลนี้หาได้มีอยู่แต่พระอาทิตย์และพระจันทร์เท่านั้นไม่ หากยังมีพระเคราะห์อื่นอีกมากหลายโดยเฉพาะดาวพฤหัส ซึ่งเป็นประธานแห่งศุภเคราะห์ เป็นประธานแห่งคุณงามความดี และความเป็นหลักชัยของบ้านเมือง ยังโคจรอยู่ในเรือนลาภะของดวงเมือง คุ้มดวงเมืองอยู่ และเตรียมจะลงมารับมือกับห้วงที่กาลีเมืองโคจรเข้ามาเป็นตรีโกณในราศีสิงห์ สมทบกับดาวพระเสาร์ในเดือนสิงหาคม ศกนี้ รายละเอียดกรุณาดูในตอนท้ายของคำพยากรณ์ดวงเมืองเดือนกรกฎาคม ศกนี้เถิด.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๖:๐๐ น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License