ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
๔. สาระสำคัญของยุทธศาสตร์อาหาร พิมพ์ อีเมล
บทความ - ยุทธศาสตร์อาหาร
เขียนโดย สิริอัญญา   
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๑๔ น.


๔.
สาระสำคัญของยุทธศาสตร์อาหาร
 


          ๑. ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะได้กำหนดยุทธศาสตร์อาหารเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ที่สุดของชาติในระดับแนวทางการพัฒนาประเทศ นั่นคือการเดินแนวทางพัฒนาหรือปฏิรูปประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรอุตสาหกรรม จากจุดเริ่มต้นนี้ก็จะนำไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเทศไทยและคนไทยจะดำเนินไปและได้มาจากยุทธศาสตร์อาหาร ชาวไทยทั้งปวงจะต้องสำนึกรู้ร่วมกันว่ายุคสมัยของประชาชาติไทยได้ปรับเปลี่ยนเป็นยุคสมัยแห่งการเดินหนทางอุตสาหกรรมการเกษตรแล้ว ยุทธศาสตร์อาหารจะเป็นยุทธศาสตร์หลักของชาติ 

          ๒. องค์ประกอบของยุทธศาสตร์อาหาร ประกอบด้วย 
 
          ๒.๑ การปฏิรูปที่ดิน 

          ๒.๒ การปฏิรูปการผลิตและการแปรรูป 

          ๒.๓ การปฏิรูประบบการขนส่งและลอจิสติกส์ 

          ๒.๔ การปฏิรูปเรื่องวิทยาศาสตร์ การศึกษาและวิจัย รวมทั้งการพัฒนาพันธุ์เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป รวมทั้งการพัฒนาผืนดิน แหล่งน้ำและมลภาวะ 

          ๒.๕ การจัดองค์กรบริหารจัดการกิจการอุตสาหกรรมการเกษตร ให้เป็นแบบทันสมัย 

          ๒.๖ การปฏิรูปเกี่ยวกับการตลาด 

          ๒.๗ การปฏิรูปเกี่ยวกับทุน ตั้งแต่แหล่งทุน การใช้ไป และการพัฒนาทุน.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๕๓ น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License