ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
๗. การปฏิรูประบบการขนส่งและลอจิสติกส์ พิมพ์ อีเมล
บทความ - ยุทธศาสตร์อาหาร
เขียนโดย สิริอัญญา   
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๒๗ น.

 

๗.
การปฏิรูประบบการขนส่งและลอจิสติกส์
 


          ๑. การขนส่งและลอจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและที่เกี่ยวกับการส่งออกเป็นปัจจัยสำคัญของยุทธศาสตร์อาหาร ดังนั้นการปฏิรูประบบการขนส่งและลอจิสติกส์จึงเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์อาหารด้วย 

          ๒. การขนส่งและลอจิสติกส์ภายในประเทศ ได้แก่ระบบการขนส่งภายในแหล่งผลิตที่ต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในมาตรฐานระดับใกล้เคียงกับไต้หวัน ที่กำหนดให้ทุกระยะ ๕๐๐ เมตร มีเส้นทางขนส่งภายในนิคมการเกษตร และใช้เครื่องมือขนส่งแทนแรงงานคน กับระบบการขนส่งและลอจิสติกส์จากแหล่งผลิตไปยังพื้นที่อื่น ซึ่งต้องปรับปรุงให้ใช้เวลาสั้นที่สุดและเร็วที่สุด ซึ่งปัจจุบันนี้ระยะเวลาขนส่งจากเหนือสุดไปใต้สุดยังใช้เวลา ๒ วัน จะต้องปรับให้เหลือไม่เกิน ๖ ชั่วโมงเป็นอย่างมากที่สุด (ถ้าเทียบกับเป้าหมายของจีนก็จะเป็นไม่เกิน ๓ ชั่วโมงในระยะ ๑,๐๐๐ กิโลเมตร) 

          ๓. การขนส่งและลอจิสติกส์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ จะต้องปฏิรูประบบการขนส่งทางเรือ ทางอากาศ อย่างบูรณาการ เพื่อการนี้ประเทศไทยจะต้องมีขีดความสามารถในการใช้บริการการขนส่งทางเรือที่ต้นทุนมาตรฐานและตรงตามเวลา ในขณะที่ต้องเชื่อมระบบการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศไทยกับอาเซียนตามเส้นทางรถไฟจีน-อาเซียน โดยปรับแนวเส้นทางตามที่จีนต้องการและอำนวยประโยชน์ให้แก่ไทยมากที่สุด คือแนวคุนหมิง-พิษณุโลก แทนที่ประเทศไทยจะต้องไปเชื่อมปลายสุดกับประเทศลาว ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบมากที่สุด.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๕๔ น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License