ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
๑๔. สรุปเข็มมุ่งหลักของยุทธศาสตร์อาหาร ทางรอดของประเทศไทย พิมพ์ อีเมล
บทความ - ยุทธศาสตร์อาหาร
เขียนโดย สิริอัญญา   
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๔๐ น.


๑๔.
สรุปเข็มมุ่งหลักของยุทธศาสตร์อาหาร ทางรอดของประเทศไทย


          ๑. เคลื่อนย้ายประชากรภาคเกษตรกว่า ๓๐ ล้านคน ที่ยากจน ขาดแคลน ล้าหลังและเป็นภาระของชาติเข้าสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรมการเกษตร ที่เป็นแบบการจ้างแรงงานที่มีรายได้ประจำมั่นคง ยั่งยืน และมากกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำ กระทั่งถึงระดับฐานะปานกลางหรือฐานะดี เป็นการปลดเปลื้องเครื่องหลังที่ถ่วงรั้งประเทศชาติเข้าสู่ขบวนรถไฟที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีพลัง 

          ๒. เพิ่มสินทรัพย์จากการปฏิรูปที่ดินให้เป็นปัจจัยการผลิต มูลค่าประมาณ ๖ ล้านล้านบาท ให้แก่ประชาชน เป็นการเพิ่มสินทรัพย์ของชาติ ๖ ล้านล้านบาทเท่ากันและเพิ่มรายได้ของรัฐในรูปภาษีอากรปีละประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ในทางการเมือง อาจเป็นนโยบายซื้อเสียงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของโลก ในขณะที่สามารถแปรสภาพที่ดินอีก ๑ ใน ๓ ของประเทศให้เป็นพื้นที่การผลิตและการพัฒนา แทนที่จะเป็นแหล่งพิพาทและขาดแคลน ล้าหลัง 

          ๓. เปลี่ยนทิศทางพัฒนาประเทศให้เป็นแบบเกษตรอุตสาหกรรม ควบคู่กับอุตสาหกรรมบริการ เป็นการอัญเชิญธงชัยแห่งการพัฒนาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ฟื้นคืนมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อฟื้นความรุ่งเรืองให้ประเทศไทยอย่างยั่งยืน ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และมีเสถียรภาพ และมีสังคมไทยที่ร่มเย็นเป็นสุข มีความพอเพียงอย่างแท้จริง 

          ๔. แบกรับภารกิจผลิตอาหารเลี้ยงพลโลกที่จะเพิ่มขึ้นเป็น ๗,๐๐๐ ล้านคนในศตวรรษนี้ ซึ่งจะมีผลต่อการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ในฐานะเป็นรายได้แท้จริงที่กระจายสู่ประชาชาติไทยทั้งมวล ไม่ใช่รายได้เทียมแบบ GDP ในปัจจุบัน ที่นำเอารายได้ของโรงงานผลิตรถยนต์ต่างชาติมาเฉลี่ยให้เป็นรายได้ของคนไทย 

          ๕. มีส่วนร่วมในขบวนการแก้ไขปัญหาโลกร้อนจากการเพิ่มแหล่งน้ำให้มีอัตราส่วน ๒๐,๐๐๐ คิวบิกเมตรต่อคนต่อปี โดยการฟื้นฟู ๒๕ แหล่งน้ำใหญ่ ๑,๒๐๐ สายน้ำ และการสร้างแหล่งน้ำใหม่เพื่อการเกษตร รวมทั้งการนำน้ำในธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด ไม่ปล่อยให้ไหลลงทะเลดังที่เป็นอยู่ ซึ่งจะมีผลเป็นการเพิ่มแหล่งผลิตสัตว์น้ำในการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างใหม่ขึ้นอีกหลายเท่าตัว 

          ๖. เป็นกระบวนการฟื้นฟูแหล่งนิเวศทางน้ำของฝั่งทะเลไทยในการอนุรักษ์และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำอย่างทั่วด้าน แปรสองฝั่งทะเลไทยที่มีแต่น้ำและทรายให้กลายเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำทุกชนิด รวมทั้งแหล่งผลิตรังนกนางแอ่นคุณภาพยอดเยี่ยมของโลกให้มีปริมาณมากที่สุดของโลกด้วย.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๕๖ น.
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License