ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ประทีปธรรม
untitled-1.png

          งานเขียนเรื่องนี้ได้รวบรวมเอาบทความเกี่ยวกับวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งอาจจะแตกต่างจากที่คุ้นเคยกันมาแต่ก่อน แต่ก็หมายที่จะแสดงความอันปรากฎในพระไตรปิฎกและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในระยะหลังๆ ซึ่งจะเป็นแง่มุมที่ทำให้เกิดประกายความคิดและปัญญาอันจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนพุทธศาสนิกชน

พระพุทธศาสนาของเรานั้นเป็นศาสนาของผู้มีความฉลาด ดังนั้นบรรดาพระธรรมคำสอนของผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่กลัวการพิสูจน์ ไม่ว่าจากใครไหนก็ตาม และไม่ว่าในกาลไหนๆก็ตาม เป็นความจริงที่ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา และสามารถสัมผัสได้ด้วยการปฏิบัติด้วยตนเอง ผู้ปฏิบัติย่อมสามารถลิ้มชิมรสของพระธรรมได้เสมอกัน ไม่เลือกชั้น วรรณะ เพศ วัย และฐานะใดๆ

 

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 มาฆบูชาเสวนา 3768
2 ความรู้แจ้งในโลกธาตุ 5940
3 อาถรรพ์ห้าร้อยมีจริงหรือ? 4040
4 เมื่อฝรั่งจับผิดพระพุทธเจ้า 9670
5 ความเข้าใจเรื่องมาฆะฤกษ์ 8463
6 เรื่องของพระอรหันต์ 1,250 รูป 5854
7 แนวทางประกาศพรหมจรรย์ 4946
8 พุทธปฏิภาณ 5407
9 การชุมนุมพระอรหันต์โดยมิได้นัดหมาย? 4654
10 ผลของการปฏิรูปคณะสงฆ์ไทย 6104
11 เนื้อตัวของโอวาทปาฏิโมกข์ 4934
12 องค์สามแห่งการศึกษา 4592
13 การเก็งกำไรบุญ 4200
14 อุดมศึกษาในพระพุทธศาสนา 3856
15 ถนนสายนิพพาน 4392
16 วิสาขบูชารำลึก 5330
17 อาสาฬหบูชารำลึก 3909
18 ตั้งใจจะอุปถัมภก…ยอยกพระพุทธศาสนา 6140
19 อาสาฬหบูชา…สังฆราชาบูชา 4274
20 พุทธทาสบูชา 4297
21 อาสาฬหบูชากถา 2551 5797
22 รายงานพิเศษ เรื่อง "เทศกาลมาฆบูชามาถึงอีกแล้ว" 3804
23 รายงานพิเศษ เรื่อง "วันมาฆบูชาคือวันพระสงฆ์" 5795
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License