ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ท่านอยากได้รัฐบาลแบบไหน?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
รุ่งอรุณแห่งศตวรรษที่ 21
1-12.png

"รุ่งอรุณแห่งศตวรรษที่ 21" ได้พรรณนาในเชิงคาดคะเนสถานการณ์ของโลกและมนุษยชาติที่จะเป็นไปในศตวรรษที่ 21

ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะพรรณนาความด้วยภาษาที่สละสลวยและมีเนื้อหาใจความที่ละเอียดอ่อน ประณีต ลึกซึ้ง เพื่อชี้และแสดงให้เห็นว่าในยามที่กระแสนิยมตะวันตกกระพือโหมปกคลุมตะวันออกนั้น ภาษาไทยของเราก็ยังคงมีความสละสลวย งดงาม และกินความลึกวึ้ง เป็นวัฒนธรรมและอารยธรรมสำคัญของชาติที่คนไทยควรจะได้ตระหนักและยึดถือเพื่อความดำรงคงอยู่และความยิ่งใหญ่ของชาติสืบไป

อีกอย่างหนึ่ง ผู้เขียนต้องการที่จะแสดงธรรมอันเป็นไปตามธรรมชาติ แต่มีความลึกซึ้งสูงส่งยิ่งนัก นั่นคือการพรรณนาถึงความเป็นไปและอานุภาพอันยิ่งใหญ่ของกาลเวลาอันพิสูจน์สัจธรรมในพระพุทธศาสนา โดยได้แสดงหลักสุญญะตาและกฎแห่งพระไตรลักษณ์ไว้อย่างกลมกลืนอย่างยิ่ง

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รุ่งอรุณแห่งศตวรรษที่ 21 สิริอัญญา 127755
 
Powered by DiTC.Valid XHTML and CSS.
Creative Commons License