บทความใน นสพ.แนวหน้า เรื่อง "ยุทธศาสตร์สามช่องแคบ" วันที่ 8 ส.ค. 60 พิมพ์
บทความ - บทความพิเศษ
เขียนโดย สิริอัญญา   
วันจันทร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐:๒๒ น.


     ในโลกของเรานี้มีช่องแคบอยู่หลายช่องแคบ แต่กล่าวสำหรับภูมิยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้น มีเพียงสามช่องแคบที่มีฐานะสำคัญยิ่ง ทั้งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง และทางการทหาร และแน่นอนว่าประเทศไทยเราซึ่งมีภูมิยุทธศาสตร์อันล้ำเลิศเพราะตั้งอยู่สองฟากฝั่งมหาสมุทร ก็ย่อมมีฐานะสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างสำคัญเชิงยุทธศาสตร์กับสามช่องแคบดังกล่าวด้วย 

     สามช่องแคบที่ว่านี้คือช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา และช่องแคบแลมบอร์ก เป็นสามช่องแคบยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกตอนบน กับมหาสมุทรแปซิฟิกตอนล่าง และเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับทะเลจีนใต้ด้วย 

     เหตุนี้ใครก็ตามที่สามารถครองสามช่องแคบนี้ได้ก็ย่อมมีฐานะที่ได้เปรียบ ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ และด้านการทหาร ซึ่งปัจจุบันนี้คนทั้งปวงรู้จักกันและให้ความสำคัญก็แต่ช่องแคบมะละกา 

     เพราะช่องแคบมะละกาเป็นช่องแคบที่ทำให้เส้นทางเดินเรือระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้ที่สุด ดังนั้นจึงเป็นเส้นทางเดินเรือหลักสายหนึ่งของโลก และจำนวนเรือ 80% ที่แล่นอยู่ในท้องทะเลและมหาสมุทรของโลกที่ผ่านมาย่านนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องผ่านช่องแคบมะละกา มีจำนวนน้อยที่ใช้ช่องแคบซุนดา หรือช่องแคบแลมบอร์ก 

     และเมื่อปริมาณการเดินเรือเพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนของอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก ก็เกิดความหนาแน่นของช่องแคบมะละกา จนทำให้การจราจรทางเรือในช่องแคบมะละกาคับคั่ง ไม่ต่างกับถนนที่มีรถติดมาก ๆ ในกรุงเทพฯ และเมื่อวันเวลาผ่านไปนานเข้า ช่องแคบมะละกาก็ตื้นเขินด้วยเหตุประการต่าง ๆ จนปัจจุบันนี้ก็มีร่องน้ำสำหรับเดินเรือได้เพียงร่องน้ำเดียว โดยมีร่องน้ำกว้างสำหรับใช้สวนทางกันไม่กี่จุด 

     จึงเป็นที่ห่วงใยว่าหากสักวันหนึ่งมีมือดีจมเรือขวางร่องน้ำดังกล่าวแล้ว ก็จะทำให้การเดินเรือ 80% ของโลกได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผลกระทบต่อการลำเลียงพลังงานและน้ำมัน ซึ่งจะทำให้โลกช็อคจากการขาดแคลนได้ แม้เมื่อนานาชาติได้ตั้งกองเรือลาดตระเวนเพื่อป้องกันอันตรายจากการก่อการร้ายและโจรสลัดแล้ว แต่ก็ใช่ว่าจะวางใจและปลอดภัยได้อย่างเต็มที่ 

     ดังนั้นปริมาณการเดินเรือจึงไหลออกไปทางช่องแคบซุนดา และช่องแคบแลมบอร์กเพิ่มขึ้น ซึ่งใช้เวลามากขึ้น มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่สามารถหาทางออกอย่างอื่นได้ 

     ทางออกอย่างอื่นที่ว่านี้ก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้น คือการทำเส้นทางน้ำเชื่อมต่อสองฝั่งฟากมหาสมุทรในบริเวณภาคใต้ของไทย ซึ่งมีแนวเส้นทางได้ถึงห้าเส้น คงเหลือแต่รูปแบบการเชื่อมต่อนั้นว่าจะใช้วิธีขุดคลองแบบคลองสุเอซ หรือคลองปานามา หรือว่าจะทำเป็นคลองลอยฟ้าแบบทางด่วน ที่สามารถยกเรือและเดินเรือทางคลองลอยฟ้านั้นถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็ว หรือจะทำเป็นแลนบริดหรือทางเชื่อมสำหรับขนถ่ายระหว่างสองฝั่งฟากมหาสมุทรก็สุดแท้แต่จะศึกษาว่ากัน 

     ทางเลือกเส้นนี้มีการยกขึ้นพูดจาว่ากล่าวกันมาแล้วตลอดระยะเวลา 300 ปีที่ผ่านมา และปัจจุบันนี้ก็ยังพูดกันอยู่ แต่หามีใครที่มีสติปัญญาความกล้าหาญและมีความสามารถประสานดำเนินการให้อำนวยประโยชน์แก่ประเทศไทยและนานาชาติได้อย่างจริงจัง แต่สักวันหนึ่งความจำเป็นของโลกจะเรียกร้องต้องการให้ต้องดำเนินการโดยไม่ต้องสงสัย 

     สำหรับช่องแคบซุนดากับช่องแคบแลมบอร์กนั้น เป็นช่องแคบที่สามารถใช้เดินเรือทั้งพาณิชย์นาวีและแสนยานุภาพทางทหาร ที่กุมสภาพน่านน้ำสองมหาสมุทรและยังเชื่อมต่อไปทางออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ได้อีกด้วย ดังนั้นความสำคัญจึงเพิ่มมากขึ้นทุกที เหตุนี้จึงไม่ต้องแปลกใจใด ๆ ที่ขณะนี้มีข่าวคราวเรื่องกองเรือที่ 7 ของอเมริกา กองเรือแปซิฟิกของรัสเซียและกองเรือทะเลใต้ของจีน จึงมาวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ในพื้นที่นี้ไม่ขาดสาย 

     สำหรับกองเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือนั้น แม้จะไม่ค่อยปรากฏข่าว แต่สำหรับนักคาดการณ์ทางการทหารก็ย่อมต้องคาดการณ์ว่าเมื่อมีกองเรือมากมายมาป้วนเปี้ยนอยู่แถบนี้ มีหรือที่เกาหลีเหนือจะไม่สนใจไยดีเข้าเกี่ยวข้องด้วย 

     พื้นที่สามช่องแคบดังกล่าวนี้มีฐานะสำคัญทางยุทธศาสตร์การทหาร เพราะเป็นช่องแคบสำคัญที่กองเรือที่ 7 และกองเรือที่ 5 ของสหรัฐใช้ในการเชื่อมต่อประสานการเคลื่อนแสนยานุภาพมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง 

     การเพิ่มขึ้นของแสนยานุภาพทางนาวีที่มากชาติ มากจำนวนขึ้นนั้น แน่นอนว่าย่อมกระทบต่อการเคลื่อนแสนยานุภาพที่กองเรือที่ 5 และกองเรือที่ 7 เคยใช้สอยเชื่อมโยงอย่างสะดวกดายมาแต่ก่อน แต่ในอีกทางหนึ่งย่อมทำให้แสนยานุภาพทางนาวีของมหาอำนาจต่าง ๆ เกิดความสมดุลและคานกันมากขึ้น และนี่ก็หมายถึงจุดถ่วงดุลที่จะให้เกิดความยับยั้งชั่งใจในการตัดสินใจทางการทหาร 

     และเมื่อใดก็ตามที่เกิดความสมดุลขึ้นแล้ว ดุลแห่งสันติภาพและการพัฒนาก็จะมีบทบาทนำ เมื่อนั้นการร่วมกันพัฒนาน่านน้ำและมหาสมุทรเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกก็จะเกิดขึ้น 

     เพราะบัดนี้เมื่อประชากรของโลกเพิ่มมากขึ้น แหล่งผลิตอาหารบนบกไม่เพียงพอต่อการผลิตอาหารเลี้ยงพลโลกแล้ว ความจำเป็นของโลกเรียกร้องต้องการให้เกิดการพัฒนาท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล เพื่อผลิตอาหารให้กับโลก และเมื่อนั้นยุคแห่งสันติภาพนิรันดรก็จะปรากฏขึ้น 

     ประเทศไทยของเราเมื่อตั้งอยู่ในภูมิยุทธศาสตร์เชื่อมต่อสองฝั่งฟากมหาสมุทร จึงจำเป็นต้องคิดอ่านเชื่อมโยงภูมิยุทธศาสตร์สองฝั่งฟากมหาสมุทร กับสามช่องแคบสำคัญดังกล่าว ก็จะทำให้ประเทศไทยของเราสามารถเปล่งอานุภาพที่จะทำให้โลกนี้มีสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป.